Det värdelösa samtycketDatum: 2016-01-25

Den samtida svenska arkitekturdiskursen kretsar kring en rad ständigt återkommande begrepp som formar målbilden för en växande stad – ord som täthet, variation, mångfald, småskalig, spontan och informell. Dessa termer ställs ofta mot de senmodernistiska ideal som präglade bygget av miljonprogramsförorterna i efterkrigstidens framväxande välfärdsstat. I en stad som Stockholm manifesteras denna dikotomi pedagogiskt i “tullgränsen”, där den täta innerstaden slutar och den löst definierade “ytterstaden” tar vid. Då viljan är att till varje pris undvika resultatet av den förra storskaliga expansionen – vilken resulterade i vad som av somliga beskrivs som “isolerade enklaver” – är det nu meningen att innerstaden inte bara ska exploateras så mycket det går; den, och inte minst dess karaktär, ska “växa utåt” och “fylla hålen” . Inom ramen för denna vision kryllar det således av projekt som trots sin storskaliga natur strävar efter ett uttryck i linje med nämnda begrepp.

Helena Andersson och Filip Mesko kritiserar stadsbyggandets vaga målformuleringar. Läs hela texten på Archileaks eller Skalan.

En kritik mot arkitekturdiskursens vaga floskler i en beskrivande jämförelse mellan Stockholm och Aten. Begrepp som varierat och småskaligt dissekeras med hjälp av praktiska exempel. Läs mer ...

Tölöviken - Hundra år av konflikterDatum: 2015-09-15

Staden kan beskrivas som en enda stor konstruktion för att hantera konflikter - inte underligt därför att dess byggande i sig ger upphov till motsättningar.

Rasmus Waern ger oss ett smakprov ur sin kommande bok "Bygge och bråk". Läs mer ...

Vem vill bygga fult?Datum: 2015-06-29

Ingen vill fulhet, det säger sig självt.

Daniel Golling redogör för historien bakom och utvecklingen av Plan- och bygglagens skönhetsparagraf. Läs mer ...

Lugn i stormen - Konflikthanteringens geografiDatum: 2015-05-22

Staden kan beskrivas som en enda stor konstruktion för att hantera konflikter - inte underligt därför att dess byggande i sig ger upphov till motsättningar.

Rasmus Waern ger oss ett smakprov ur sin kommande bok "Bygge och bråk". Läs mer ...

"Kan ni titta lite på det här?"Datum: 2015-05-12

Arkitektens uppdrag är ofta otydligt eller felaktigt beskrivet – om det ens är beskrivet alls.

Staffan Carenholm uppmanar arkitektföretagen att, likt alla andra företag, måna om sina affärer. Läs mer ...

Vägen till FrihamnenDatum: 2015-05-05

Historien om Kvillebäcken kan berättas på flera sätt men någon framgångssaga om integration och social hållbarhet är den inte. Läs mer...

Problematisk föregångare i Frihamnen?Datum: 2015-04-28

En modell med subventionerade, låsta hyror i Frihamnen föreslås som ett sätt att åstadkomma social integration. Men alla tror inte på förslaget. Läs mer...

Hur gjorde Berlin? Erfarenheter från en rekonstruktionDatum: 2015-02-09

Var ligger orsakerna till att en stad lyckas där andra misslyckas?

Rasmus Wærn serie om konflikter inom arkitektur och planering fortsätter. Läs mer ...

Hamburg - den social ingenjörskonstens comeback?Datum: 2014-12-08

IBA Hamburg Wilhelmsburg - återkomsten av den sociala ingenjörskonsten?

Den internationella byggnadsmässan i Hamburg som har pågått sedan 2007 presenterade sitt slutresultat... Läs mer ...

Bara framtiden återstårDatum: 2014-11-04

I glipan mellan en tid och en annan, där inget går att ta för givet, har den baltiska arkitekturscenen utvecklats till något distinkt eget.

Ylva Frid berättar om sina intryck från Riga. Läs mer ...

Jättarnas tid i City är förbi! Datum: 2014-08-19

Allt fler stora företag och institutioner flyttar till förorten. Vad innebär trenden för städerna?

Håller den mentala kartan på att ritas om? Lars Snickert reflekterar över den nya trenden. Läs mer ...

Tänk större!Datum: 2014-06-02

Det fanns en tid då världens blickar riktades mot svensk arkitektur. Arkitekturkritikern Mark Isitt följer historien och undrar vad som går fel. Varför kan vi inte tänka lika stort idag?

Mark Isitt, som till vardags är arkitekturkritiker på Göteborgs Posten, jämför Lincon Center och Götaplatsen. Läs mer ...

Learning from MadridDatum: 2014-03-24

I årets omgång av svenska Europan vann två spanska team och ytterligare tre lag belönades med pris, samtliga från Madrid. Det var knappast en tillfällighet.

Läs om hur den spanska erfarenheten kan bidra till svensk stadsbyggnad. Läs mer ...

Prata om affärenDatum: 2014-02-17

Få arkitektföretag startas med den uttryckliga ambitionen att tjäna pengar.

Drivkraften ligger i att få möjlighet att arbeta inom sin profession självständigt och under rimlig frihetsgrad. Ibland frestas man säga att arkitekter söker projektmöjligheter när andra företag söker affärsmöjlighete Läs mer ...

Dagens LOU-diktDatum: 2013-10-03

LOU presenterar dagens dikt. Läs mer...

Funktionalismens arv i svenska stadenDatum: 2013-08-27

"Att tala om samtida svensk arkitektur utan att komma in på funktionalismen eller arvet efter funktionalismen är näst intill omöjligt". Anders Dahlgrens ser på det svenska samhällets utveckling med hjälp av konsthistorikern Gregor Paulssons verk.

Anders Dahlgrens avhandling där han gräver i hur den funktionalistiska arbetsmetoden utvecklades i samverkan och utbyte med humanvetenskaperna. Läs mer ...

DELTA-XDatum: 2013-06-19

Vad som ska hända med miljonprogrammet är omdebatterat. De flesta förslagen är paradoxalt lika storskaliga som den kritiserade planering som låg bakom området.

Pelle Backman och Ebba Hallin vill istället låta en småskalig förändring växa fram underifrån, utan att i förväg bestämma exakt hur det ska bli. Läs mer ...

Former av ung: Clip/Stamp!FoldDatum: 2013-03-26

Den sista delen av Former av ung handlar om radikala och rebelliska arkitekturtidskrifter som brann, löstes upp, slocknade och haft stor betydelse i arkitekturens förnyelse. Sällan har tidskriftens betydelse för arkitekturens förnyelse gjorts tydligare än i utställningen Clip/Stamp/Fold.

Clip/Stamp/Fold beskriver arkitekturtidskriftens roll under 60- och 70talet som en viktig plattform för radikal arkitekturpraktik och kritisk formutövning. Läs mer ...

I gränslandet mellan akademi och professionDatum: 2013-03-01

"Arkitekturforskning är inte något som bara sker på universiteten utan även på privata arkitektkontor och i offentlig arkitektverksamhet" menar Anders Dahlgren, som i den sista delen av sin artikelserie argumenterar för att den digitala tekniken kan användas till att skapa en plattform där de två möts, ett gränsland mellan akademi och profession.

Anders Dahlgren är arkitekt och konstvetare och för närvarande verksam som doktorand vid Göteborgs Universitet där han forskar om projektet Svensk stad (1950, 1953) samt dess betydelse för svensk arkitekturhistoria och -praktik. Läs mer ...

Former av ung: Open CallDatum: 2013-03-06

I snart tolv år och i över 400 projekt har den belgiska regionen Flandern använt sig av urvals- och genomförandemodellen Open Call när de bygger i offentlig regi. En process som fungerar på ungefär samma sätt som en tvådelad arkitekturtävling.

2013 framstår den svenska arkitekturpolitiken som underligt ambivalent, menar Lars Fridén som i sin artikel analyserar nya projektmodeller som driver arkitekturpolitiken framåt. Läs mer ...

Former av ung: Manual for Emerging ArchitectureDatum: 2013-01-31

Vem lär en egentligen att starta eget? Wonderlands Manual for emerging Architecture är en handbok som inte handlar om arkitektur utan arkitekter, inte vad som produceras utan hur det produceras.

Wonderland, ett oberoende europeiskt arkitektnätverk som fungerar som tankesmedja och sammarbetsplattform, där arkitekter från nystartade kontor utbyter erfarenheter och kunskaper. Lars Fridén gräver Wonderlands arbete för främjandet av nystartade arkitektkontor. Läs mer ...

Former av ung: MoMA PS1 Young Architects ProgramDatum: 2013-02-18

Young architects program är en paviljongtävling riktad till oetablerade arkitektkontor som årligen arrangeras av MoMA PS1. I det nya avsnittet av Former av ung gräver Lars Fridén i arkitekturpaviljongens historia och analyserar dess betydelse för arkitekturens utveckling.

Trots att paviljongen egentligen aldrig har haft någon programmerad funktion har den alltid varit betydelsefull för arkitekturens utveckling. Dess temporära form har gjort paviljongen till ett verktyg för att undersöka nya strukturer, material och tekniker. Läs mer ...

Former av ung: försök nr 5Datum: 2012-12-04

Vad är värdet av ung arkitektur?
Lars Fridén reflekterar över former att uppdatera arkitektens yrkesroll inför samhällets behov av mer nyskapande och ifrågasättande samtidsarkitektur.

Det här är den första delen i Lars Fridéns artikelserie om ung, undersökande arkitektur. De följande delarna i serien kommer att publiceras på Archileaks i vinter. Läs mer ...

Utveckling av profession och byggnadskonstDatum: 2012-11-27

Hur blir arkitekter bättre? Anders Dahlgren gräver bland tidskrifterna för att spåra hur arkitektkårens utveckling hänger samman med utvecklingen av tekniska verktyg.

Sedan arkitektyrket professionaliserades har både tävlingen och tidskriften varit viktiga för kårens utveckling. De utgjorde öppna fora där kunskap utbyttes och gemensam yrkesidentitet etablerades. Läs mer ...

Mot en ny arkitekturteoriDatum: 2012-06-06

”Arkitekturteorin har ännu inte tagit till vara de möjligheter som internet medför”.

Det menar Anders Dahlgren, som ser förutsättningar för en mer praktiknära arkitekturteori. Läs mer ...

Proposta per un'Autoprogettazione - All Rights ReservedDatum: 2012-06-06

2006 såldes en av “Autoprogettaziones” orginalmodeller, ett bord, för närmare femtontusen dollar på Sothebys. Vad har hänt med projektet som började med en dröm om individuell frihet och kreativ social frigörelse.

Lars Fridén reflekterar över vad vårt intresse för “Autoprogettaziones” säger om vår samtid. Läs mer ...

Det oskrivna bladetDatum: 2011-11-03

Hur går den skapande processen till?
Och var börjar den?

Med lanseringen av Archileaks ser Anders Dahlgren hur två grundläggande frågor aktualiseras.

Bilden av det isolerade geniet har sedan länge förlorat sin aktualitet – men det betyde rinte att det inte finns geniala människor, det finns det gott om. Skillnaden är att de istället Läs mer ...