Hus och Människor Postad av: Archileaks, Datum: 2014-09-18

Hus och Människor - en film om Patrik Derk och Hovsjö. Om att göra och tänka rätt vid renovering av miljonprogram. Se den och låt den ligga till grund för samtal om miljonprogram, arkitekturens roll och arkitektens ansvar.

Hus och människor - en film om Patrik Derk och Hovsjö är gjord av Sophie Vukovic, filmbolaget Story, på initiativ av Arkus. Drivkraften bakom filmen är behovet att förmedla ett grundläggande och klokt "tänk" inför beslut som rör den fysiska miljön. I fallet Hovsjö blir det tydligt hur en kunnig beställare genom medveten resurshushållning förmår definiera människors behov och driva utvecklingsinsatser av miljön så att den svarar upp emot dessa behov. Samtidigt har man uppnått ett attraktivt tilltal som håller god ton både med ekonomi, samtidens uttryck och områdets ursprungliga karaktär."

Fakta om Hovjö är hämtade ur Det omöjliga tar vara något längre tid - Hovsjösatsningen ur ett nationalekonomiskt perspektiv, Eva Lundmark, Ingvar Nilsson/TelgeHovsjö

 

Hovsjö är beläget vid sjön Måsnaren i Södertälje. Stadsdelen byggdes mellan 1973 och 1975 som en del av miljonprogrammet. I området finns 2 200 lägenheter och 250 radhus, samt ett litet antal bostadsrätter. Mellan 5000 och 6000 personer bor i Hovsjö.

Majoriteten av lägenheterna ägs av det kommunla bostadsbolaget Telge Hovsjö som ingår i Telgekoncernen. Patrik Derk, med bakgrund som rektor för bl a Ronnaskolan, tillträdde som vd vid bildandet av Telge Hovsjö år 2007.

Fråga Rune: vattentäta ytskikt Postad av: Archileaks, Datum: 2012-03-28

FRÅGA:

Hej Rune!
Jag sitter och skriver en typrumsbeskrivning för en vårdcentral.

Rent generellt undrar jag vart man ska dra gränsdragningarna för hur mycket man ska skydda de olika rummen ifrån fukt, dvs. vart man skall föreskriva vattenavvisande ytskikt, vattentäta ytskikt, respektive ytskikt utan några krav på vattenresistens?

Utrymmena som hamnar i dessa gråzoner är exempelvis toaletter, kök och pentry, omklädningsrum, fläktrum etc.

Tack på förhand!

/Alex

RUNE SVARAR:

En bra tumregel när det gäller utförandet av golv och socklar hänger på huruvida rummet kommer förses med golvbrunn eller inte. Finns golvbrunn skall golvet vara vattentätt, annars behövs inget sådant krav.
Vad gäller omklädningsrum blir utförande  av golv +sockel därmed avhängigt planlösningen. Är duschutrymmen i direkt anslutning till själva ombytesdelen skall man föreskriva VT + golvbrunn i hela utrymmet. Är dessa utrymmen rumsligt separerade räcker golvbrunn och VT i själva duschutrymmet.
 Vad gäller golv och tak behöver du givetvis vattentäta duschväggar. Är dusch i direkt anslutning till omklädningsdelen skulle jag föreskriva VA på tak och övriga väggar. Är dessa utrymmen rumsligt separerade räcker ovanstående skydd i själva duschdelen.
I toaletter samt kök och pentry skulle jag föreskriva vattenavvisande ytor där man sätter stänkskydd. Alltså vid diskbänkar, ho, tvättställ etc. Övriga väggar och tak är inte så utsatta att de behöver vattenskyddas. Golvbrunn finns troligtvis inte, därmed ställs heller inga krav på golv + sockel enl. tumregel ovan.
I fläktrummet räcker det med VT-golv och sockel plus golvbrunn. Utrymmena utsätts såpass sällan för vatten att stänk över sockelhöjd inte utgör något problem, väggar och tak torkar ut.

Lycka till!
Med vänlig hälsning Rune

Enkel lathund till alla olika målningskoder? Postad av: Archileaks, Datum: 2011-10-21

Hej Rune!


Vart hittar jag en enkel lathund till alla olika målningskoder som gäller för olika material och olika behandlingar? Finns det någonstans på nätet, står det i AMA, måste jag köpa målningshandboken?
Tacksam för snabbt svar!


/Kakan

Rune svarar

Hej Kakan!
Målning är ett komplicerat ämnesområde, förutom att man noggrant ska läsa igenom AMA och RA, så är "Målerihandboken" ett mycket bra komplement. De större färgfabrikanterna har även "lathundar" som kan fungera bra. Dock om det är ett mer komplicerat projekt ta kontakt med en målerikonsult.
Lycka till!

 

 

 

Projektering av ombyggnation Postad av: Archileaks, Datum: 2011-10-21

Hej Rune!

Jag håller på och projekterar en ombyggnation och har lite frågor över vart jag ska lägga in information om olika saker. Det blir lätt att information hamnar både i ritningar och rumsbeskrivning, vilket leder till dubbelarbete när det blir ändringar. Hur gör jag t.ex. med information som att ett pentry ska rivas, ett torkskåp ska demonteras och att en ny vägg ska byggas? Och vart skriver jag att alla fönster ska målas om invändigt?

/ Anna

Runes Svar

Hej Anna,

Mitt råd är att lägga så mycket information som möjligt i ritningarna om allt som ska rivas/demonteras. Så svaret är att pentryt som rivs berättar du om i din rivningsritning, liksom torkskåpet som demonteras. Nya väggar ritar du in i ritningen med "blivande utseende". Och du behöver inte nämna dem i rumsbeskrivningen annat än att de ska målas. Att alla fönster ska målas skriver du varken i ritning eller i rumsbeskrivning utan det talar du om i byggnadsbeskrivningen.

Lycka till med projketeringen!

Vad ska stå var? Postad av: Archileaks, Datum: 2011-10-21

Hej Rune!

Jag har en undran över vad för regler som gäller om vart man talar om vilka nya produkter som föreskrivs vid en projek­tering. Vad ska stå i rumsbeskrivningen och vad ska stå i byggnadsbeskrivningen?

Mvh Tompa

Runes Svar

Hej Tompa! 

I rumsan skriver du in produkten med en hänvisning till den AMA-punkt som är tillämplig. I beskrivningen anger du produkten och dess egenskaper. I rumsbeskrivningen anger man målnings­behandling och kulör.

Lycka till!