Kontroversiell vinnare av Kasper Salin-priset Postad av: Archileaks, Datum: 2014-12-01

De senaste årens vinnare av Kasper Salin-priset har mest noterats i arkitektkåren och gett upphov till ryggdunkar och axelryckningar – en intern branschangelägenhet. Med årets vinnare kulturhuset Väven i Umeå är det annorlunda. Här ger juryn priset till en byggnad som redan innan utmärkelsen har varit kraftigt kritiserad. Reaktioner på utnämningen kom redan under arkitekturgalan. 

Traditionellt så brukar Kasper Salin-priset ges till en större byggnad av offentlig karaktär. En byggnad som utöver att visa på sofistikerade lösningar som kombinerar formgivning, byggteknik och genomförande också säger något om vår samtid. Projekt som demokratiskt bygger upp staden och samhället.

Det intressanta med vinnaren Väven är att det är just samhällseffekterna som projektet framför allt kritiseras för även om juryn framhåller hur vinnaren ”har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess”.    

Po Tidholm (Aftonbladet) menar att Väven följer det omvandlingsmönster allt fler mellanstora städer faller in i som inspirerats av Richard Floridas idéer om de kreativa klassernas:

”Precis så här ser drömmen om samtiden ut; som en spegling av den kreativa människans självbild. Allting stavas flexibilitet. Gränserna mellan det offentliga och privata upphör, både i fråga om personlig integritet och samhällsbyggande. Arbete och fritid glider ihop. Välfärd och vinstintressen sägs vara samma sak.  

[…] Utformningen har överlag inte särskilt mycket att göra med lokala byggnadstraditioner, snarare anknyter den till de generiska medelklassmiljöer som präglar moderna städer i hela västvärlden.”

Johanna Gullberg, arkitekt i Umeå framför liknande kritik i Sveriges Radio:

”[Det är] problematiskt att den ena entrén ligger ihop med ett stort och lyxigt hotell, ett bageri och en fin restaurang där man vänder sig till en övre medelklass och personer som har pengar. Och själva arkitekturen, den vita, stora och pampiga - riskerar att bli något där man inte vågar experimentera och testa nya saker” 

Prisjuryn framhåller istället i sin prismotivering hur Väven är genomförd ”utan kompromisser” med ”modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck”

”Det är bra att man gör arkitektur som inte skäms för sig, som vågar ha ett tydligt uttryck. Det är också bra att det finns en debatt både före, under och efter ett sådant projekt om vad som är god arkitektur” säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg och ledamot i prisjuryn till SvD. 

Julia Svensson (tidskriften Arkitektur) är inte lika imponerad och kritiserar i DN byggnadens relation till omgivningen:

"där volymen sprängts in i stadens kvarter av småskalig 1800-talsbebyggelse, får exploateringen en karaktär av övergrepp. Huset har bitit sig fast i Stora Hotellet…

Svensson lyfter även fram hur Umeå kommun hade kunnat förhandla annorlunda med fastighetsägaren Balticgruppen:

”Stadsbiblioteket låg tidigare centralt i staden, praktiskt i närheten av kollektiva förbindelser. Beslutet om flytten var knappast demokratiskt förankrat, och har orsakat många protester […] Att Väven får Kasper Salin-priset väcker ännu en gång frågan om hur mycket makt det privata näringslivets vinstintresse ska ha över hur Sveriges städer ska utformas.” 

Men Umeå hade inte varit Umeå om det inte hade skapats protestaktioner. I somras ockuperades ett gammalt lokstall som omvandlades till ett alternativt kulturhus i protest mot att kulturhuvudstadsåret huvudsakligen lyfter fram den etablerade kulturen. Senare fick aktivisterna hyra lokstallarna för 1 kr/om året.

Så här lyder juryns motivering i sin helhet:

Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

Juryn 2014 består av Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, arkitekt Carmen Izquierdo, arkitekt Erik Giudice och arkitekt Magnus Månsson. Juryns sekreterare är Karin Hammarskiöld, Sveriges Arkitekter. 

Bild: Åke E:son Lindman (bilden är beskuren )

 

Läs också: Oskar Simann, arkitektstudent i Umeå, anser att valet av Väven devalverar det offentliga rummet och väcker frågor kring vad vi vill premiera som god arkitektur.