Kyrka i Mortensrud Postad av: Archileaks, Datum: 2012-02-23

I den här upplagan av detaljen tittar vi närmre på hur arkitekterna på Jensen & Skodvin har arbetat med en kyrka utan upprepningar. Arkitekterna beskriver själva projektet såhär:

Kyrkan är belägen på toppen av en liten bergskam, omgiven av stora tallar och en del bart berg. Ingen sprängning och schaktning behövdes förutom att vi försiktigt lyfte bort det tunna jordtäcket. Denna teknik, gjorde det lättare att bevara befintlig vegetation och topografi vilket adderar en dimension till upplevelsen av byggnaden.

Ett antal träd har bevarats på små atriumgårdar och några av klippformationerna dyker upp som öar i betonggolvet i kyrkan. Således får kyrkan några av sina viktigaste rytmer från element som redan finns på platsen. Detta var möjligt eftersom det fans relativt stora toleranser i dimensionering av rummen. Ingen modul användes för att bestämma atriumgårdarnas exakta positioner. Snarare var material och strukturer valda för att möjliggöra glidande justeringar av mått, istället stegvisa justeringar enligt moduler. Detaljer: vägg möter mark, gårdsplan i betong med tallar i och rötter passerar mur

Vägg möter mark med så minsta möjliga inverkan på berget

Den huvudsakliga strukturen är en stålstomme med en stenmur som bär taket. En glasfasad sitter på ett avstånd som varierar mellan 90 och 160 cm från stenmurens yttersida. Tillsammans definierar muren och glasfasaden ett smalt galleri runt kyrkorummet. Muren är lagd utan bruk, för att släppa igenom ljus. Som princip har muren en jämn sida och en sida som är ojämn. Den ojämna sidan av stenmuren är exponerad mot omgivningarna genom glasfasaden på tre sidor av kyrkan.

Stenmuren stadgas horisontellt med hjälp av längsgående stålband. Stålbanden ligger inkilade i väggen varje meter och sträcker sig mellan pelarna. Deras tvärsnitt är 4mm x 250 mm. Banden styvar upp väggen först när vikten av väggen ligger på och låser strukturen. Glasfasaderna stabiliseras av “propellrar” gjorda av stålplattor som infogas i de vertikala skarvarna mellan glasrutorna, vrids och fästs mot de horisontella stålplattorna i stenmuren. Detalj: stålband och propellrar

 

 

Budgeten var stram. Priset per kvadratmeter var lika högt som vid byggande av allmännnyttiga bostäder i Oslo. För att få kyrkan byggd var vi tvungna att ta tillvara alla möjligheter vi kunde komma på för att få ut mer av mindre, ekonomiskt sett. Detta uppnåddes främst genom att undvika konventionella system för fasader, strukturer, väggar, golv etc. Istället använde vi mycket grundläggande metoder och tekniker.

 

Vi överraskades, om och om igen. De okonventionella lösningar som vi föreslog var billigare, samtidigt som de gav oss en större arkitektonisk frihet. Den fragmenterade och komplexa karaktär som uppstod av sökandet efter möjliga konfigurationer - den layout som till slut skulle kunna förverkligas med tanke på de begränsningar vi hade - visade sig vara så komplexa att det är nästan omöjligt att fotografera hela byggnaden, eller interiören i ett med en bild.

Läs också vår intervju med Jan Olav Jensen

Kund: Oslo Stad Projektarkitekter från JSA: Jan Olav Jensen (PL), Børre Skodvin, Torunn Golberg, Annelise Bjerkan, Torstein Koch, Siri Moseng, Einar Malmquist Landskapsarkitekt: Jensen & Skodvin Ingenjör: Interconsult Projekterad: 1998 - 2000 Byggd: 2000 - 2002 Yta: 2200 m2 Kostnad: 5,0 miljoner euro

Kommentarer på

Av: erik för 5 år, 7 månader sen

Brilliant :) Jag tror nog att vridningen på "propellrarna" var nödvändig för att inte spänna fast glaset utan möjligöra rörelse i två riktningar,