Detaljen: Kyrkbyskolan Postad av: Archileaks, Datum: 2015-11-20

 

Foto: Mikael Olsson

Okidoki! Arkitekter fick uppdraget att renovera och bygga om en högstadieskola till mellanstadieskola i Nödinge i Ale kommun. Med ljus, färg och mönster gav de byggnaden ett lekfullt nytt uttryck.

Såhär beskriver arkitekterna själva sitt projekt:

Nyckelbegrepp i arbetet med ombyggnaden har varit orienterbarhet, tillhörighet och lekfullhet. 

Varje årskurs med två klassrum får egen färgkodad eleventré där även klassrummen följer samma färgkod. Det ger tillhörighet och det blir lättare att hitta i skolan. Färgsättningen utgår från en bred färgskala med lekfulla mönster på väggar och golv. Barnen och personalen har genom workshops varit delaktiga och haft möjlighet att påverka färgsättningen.

En av gestaltningsprinciperna har handlat om att förstärka skolans identitet och öka trivseln på skolgården och i närmiljön. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att skadegörelsen minskar.  Den monotona tegelfasaden bryts upp med nya ljusinsläpp i form av fönster i olika former till de nya klassrummen och mönstermålning över hela fasadytan. Huvudentrén, matsalsentrén och eleventréerna förstärks av stiliserade tolkningar av ”förstukvisten”, tillverkade i rostfritt stål och lackerade i olika färger.

Innan ombyggnaden hade fasaden små fönster som inte tillgodosåg dagsljusbehovet. Elever och personal möttes av en ca 100 meter lång tegelfasad, där huvudentrén utgjordes av ett djupt hål.

Fasaden får en ny gestaltning med en tydlig huvudentré mot ett entréstråk som förstärks. Det var viktigt att ge skolan en exteriör identitet. Vi ville bryta ner de långa tegelfasaderna och därför föreslog vi att mönstermåla fasaderna i stora vita triangulära fält. Mönstret bryter ner den monotona tegelfasadens skala och gör skolan mänskligare.

Vi har lärt oss att med stor inlevelse och ett lekfullt förhållningssätt, kan vi med enkla medel vitalisera en befintlig skola och skapa förutsättningar för social hållbarhet. Kortfattat kan man säga att det handlar om att motverka och bryta upp strukturer som inte skapar förutsättningar för möten.

 

Foto: Okidoki! Arkitekter

Uttrycket vi arbetat med är en stiliserad förstukvist som tydligt markerar entréerna på ett lekfullt sätt. Skärmtaken är utförda i laserskuren 5 mm rostfri stålplåt som bockats och svetsats och är därefter lackerade i olika kulörer.  

Foton: Mikael Olsson

Foto: Okidoki! Arkitekter

KYRKBYSKOLAN


ADRESS: Vitklövergatan i Nödinge

BRUTTOAREA: ca 5700 kvm

ANTAL ELEVER: ca 400

UPPDRAG: Ombyggnad och renovering

STATUS: Färdigställt november 2014

BESTÄLLARE: Ale kommun

ARKITEKT: Okidoki! Arkitekter genom Christina Silfverhielm, Gustav Hult & Anna Cederberg

ENTREPRENÖR: Serneke Bygg AB