Learning from Madrid Postad av: Archileaks, Datum: 2014-03-24

I årets omgång av svenska Europan vann två spanska team och ytterligare tre lag belönades med pris, samtliga från Madrid. Totalt i Europa gick nästan 25% av priserna till spanska lag. Det var knappast en tillfällighet.

Idag ekar tre miljoner bostäder tomma i Spanien och ytterligare en miljon väntar på köpare. Utanför just Madrid ligger förorter mer eller mindre öde, vilket är resultatet av en enorm bostadsbubbla som blåstes upp av billiga bankpengar och kartellernas kokadollar. Därefter drabbades Spanien av nemesis i form av krisen, liksom många av södra Europas länder.  Nu tvingas ibland högskoleutbildade välmeriterade spanjorer vända tillbaka till handarbete för att skapa sig en utkomst eller emigrera till sina forna kolonier. En ungdomsarbetslöshet på knappt 60% belägrar landet och ingen ändring i sikte.

I Sverige är vårt problem motsatt då vi lider av bostadsbrist. Sverige är det land i Europa som har snabbast befolkningsökning på ett nationellt plan samtidigt som folk flyttar in till städerna inom landet. Därför blir vår bostadsagenda alltmer kvantitativ i storstadsregionerna.

De två olika situationerna ger upphov till skilda debatter och arkitekturklimat. Vi debatterar för att skapa många billiga bostäder snabbt medan man i Spanien rannsakar sina värderingar. Liksom det i Tyskland efter första världskriget växte fram en teknikskepsis (man hade bevittnat teknikens ödeläggande potential), har det växt fram en systemkritik i södra Europa. Här finns bara utrymme att nämna två exempel på nykritiska kontor som bägge vann förstapris i Sverige i Europan 12.

Konstruktionskritik

Madridkontoret n´Undo har likt många spanska kontor gått från beslutsamhetens friska hy till eftertankens kranka blekhet. De formulerade sin ideologi ur sin personliga katarsis och har under de senaste åren rönt stora tävlingsframgångar genom att ifrågasätta systemet inom vilket samhället och byggbranschen verkar. 

"n'UNDO emerges as an attitude, a way of doing re-architecture, intervening in the territory and the city from the basis of No Construction, Minimization, Reuse and Dismantling

Plenty of constructions lack ethics and respect, both for territory and the people who inhabit it, so in this current situation of architecture, urbanism and landscape, to do without doing is proposed. It is not about less is more, but nothing is more.

We propose No Construction as a solution to certain unnecessary or irrelevant proposals or future interventions; the Reuse of abandoned or underutilized structures; Minimizing high impact existing elements and Dismantling of unsustainable, harmful or useless pieces or buildings.

It is to value the not existing or the preexisting above construction and material. It is about repairing, cleaning, recovering landscape, territory and city, its voids and silences."

Det vinnande förslaget Protection, Density and Complexity i Kalmar rullades ut längs detta tankespår och blev för kommunen en möjlighet till att pröva en förtätning av ett befintligt enfamiljsområde, där tävlingsprogrammet egentligen föreskrev bebyggelse av intilliggande naturområde. Genom att komplettera det befintliga villaområdet uppnår man den densitet och programmässiga komplexitet som krävs för ett hållbart stadsbyggande. 

 Formkritik

Ett annat madridkontor som premierades med första pris är Arenas Basabe Palacios Architects. Lägger man detta kontors hjärnor på divanen kunde man komma fram till att tomma förorter, som efter färdigställande snabbt blivit överflödiga, lett till en skepsis mot rigida former, mot statiska planer som bara har två lägen: att genomföras eller att inte genomföras. Som respons mot detta har de utvecklat algoritmer för planprocesser som kan reagera på händelser i tid. Deras vinnande förslag i Höganäs är exempel på en regelbaserad ansats, vilket i sig inte är något nytt, men inom planering en relativt oprövad genre.

"We define the rules that ensure its proper functioning (maximum buildability, relation between different scales of investment, maximum land occupancy, etc.) and guides for its subsequent management (centralization of ground floors, buildability exchange, community participation, etc.)"

I både Kalmar och Höganäs har de vinnande lagen varit på plats och haft inledande möten med tekniska kontor och politiker.

Breddad debatt

I Sverige byggs det långsamt upp ett behov för ett nytt (halv)miljonprogram. I Stockholm, Göteborg och Malmö planerar man för att bygga knappt 500 000 bostäder inom den kommande 20 åren. Senast vi stod inför en liknande uppgift var under 60- och 70-talet. Då, under modernismens grand finale, skapades en mängd bostäder i ett samhällsklimat som präglades av ett antitraditionellt ideologiskt konsensus.

Om man med modernismen istället avser det modernistiska tänkandet - att ha ett och samma prototypiska svar för alla ställda frågor - då står Sverige fortfarande tryggt i den modernistiska traditionen. Idag råder samma konsensus i debatten som på 60-talet, men nu till kvartersstadens fördel.

Skulle man summera resultatet av Europan 12 vore det att den svenska planeringsdebatten och de deltagande kommunerna får ett inspel från en annan verklighet, med andra värderingar.

// Mikael Frej

Det här är den avslutande delen i en artikelserie om Europan. Läs övriga artiklar här

Mikael Frej ansvarar för den svenska delen av tävlingen Europan tillsammans med Anders Holmer. Till vardags driver han även UNIT Arkitektur.

 

 

Madridkontoret n´Undo

 
Protection, Density and Complexity

Nundo vann med förtätning av ett befintligt villaområde. 

Arenas Basabe Palacios Architects fick första pris i Höganäs.

Twin Phenomena är ett exempel på en regelbaserad ansats

Twin Phenomena


Länk till alla de vinnande förslagen