Marknaden och byggreglerna - ett exempel Postad av: Archileaks, Datum: 2016-07-01

Att sänkta BBR-krav skulle generera fler och billigare lägenheter är en vanlig åsikt. Men många av de argument som används saknar grund. Bodi Karlman påpekar faran i att låta dem stå oemotsagda.

Hanne Kjöller skriver i Dagens Nyheter den 13 juni att Ikano Bostad inte får bygga som de vill. I en självutgiven skrift ”som mer påminner om en bruksanvisning från Ikea” påstår bostadsbolaget att byggreglerna gör att deras ytsmarta 2:a på 44 kvm växer till en koloss om 64 kvm. Detta verkar nästan ske per automatik, utan att lägenheten blir nämnvärt bättre. Konsekvenserna blir stora för samhället enligt företaget: Lägenheterna blir dyrare och färre. Marknaden får inte vad den vill ha. Argumentationen tycks så stark att Hanne mer eller mindre upprepar den i sin krönika.

Ikano bostads skrift visar sig vara svår att hitta på internet. Som tur är har Byggindustrin varit noggranna och publicerat planer av de tänkta lägenheterna. Detta gör att vi punkt för punkt kan granska förstoringen/fördyrningen som den ter sig enligt Fredrik Anheim, produktionschef på Ikano Bostad, när han intervjuas i Byggindustrin den 3 juni:

1. Krav på kapphylla med fritt mått 1700 millimeter framför.

Det står i Boverkets byggregler (BBR hädanefter) att det ska finnas entréutrymme med plats för ytterkläder, men det står inte att detta måste vara i form av en kapphylla. Om man nu vill ha en kapphylla så ska utrymmet för den vara 1700 mm inklusive själva hatthyllan enligt SS 91 42 21 (Svensk standard hädanefter) som BBR hänvisar till för rekommenderade mått. Hallen i Ikanos exempel måste alltså bli 3 dm bredare. Om man flyttar köket 3 dm så blir hallen 0,8 kvm större och kravet uppfylls.

2. Krav på utrymme framför standarddörr vid passager.

Ska man svänga in i ett rum från en korridor med rullstol behöver korridoren vara 1,2 m bred enligt Svensk standard. Ikanos är bara ca 1 m bred. Som tur är kan sovrumsväggen flyttas 2 dm. Detta är den enskilt viktigaste ändringen för att göra Ikano Bostads lägenhet tillgänglig för rullstolsburna, som annars inte kan rulla in i badrummet.

3. Krav på åtkomst till tvättmaskin och torktumlare.

Ikano hävdar att de måste förstora sitt badrum eftersom tvättpelare inte är tillåtna. Kravet i BBR 3:22 är att det ska finnas ”utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas”. Ikano hade alltså kunnat välja att ha en tvättstuga. Om inte det är ett alternativ så hade de kunnat välja att ha en tvättmaskin med torkfunktion.

4. Krav på betjäningsyta i sovrum.

Enligt Svensk standard behöver ett rum med en dubbelsäng vara 3x3,7 m stort. Men ett sådant rum behövs inte om lägenheten är mindre än 55 kvm. I Ikanos lilla lägenhet räcker det alltså med plats för en enkelsäng. Sedan kan man välja att rita rummet så stort att det får plats en dubbelsäng ändå – med valfria mått, bara kravet på enkelsäng uppfylls. BBR förbjuder inte två personer att bo i en lägenhet som är utformad för en.

5. Detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning.

I BBR 3:212 står det att ”Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21 [Svensk standard].” Detta innebär att Ikano Bostad har möjlighet att visa att ett kök är lämpligt som är mindre än de 3,4m (+ 6dm för kompletteringar) som rekommenderas av Svensk standard. Eller så kan de sätta kyl/frys med ryggen mot badrummet, så får det hela plats inom lägenhetens befintliga mått (se skiss nedan).

6. Krav på möjlighet att avskilja kök från vardagsrum för lägenheter över 55 kvadratmeter.

Detta krav är inte tillämpligt, eftersom lägenheten inte behöver växa i den utsträckning som Ikano vill påskina. Frågan är om det inte är ett rimligt krav på lägenheter som är så pass stora som 55 kvm.

7. Krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvadratmeter.

Bullerfrågan är ett viktigt ämne, och man har precis lättat på kraven för små lägenheter. Forskning visar att buller är en stor hälsorisk. Ikano Bostad behöver en bra arkitekt som kan lösa bullerproblematiken för bostadshus i utsatta lägen. 

8. Krav på tillgänglighet vid förvaring. Exempelvis anses inte skjutdörrsgarderober var flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt, medan separata garderober betraktas som flyttbara.

Ikano Bostad får helt enkelt använda sig av fasta garderober, eftersom de anses lättare att flytta. 

I dessa punkter visar Ikano tydligt att brist på flexibilitet gentemot byggreglerna genererar större lägenheter. Däremot lyckas de inte visa att det inte går att bygga yteffektivt inom gällande regelverk. Och DN och Byggindustrin repeterar Ikano Bostads historia som om den vore sann. 

Argumenten som förs fram har också en något svävande karaktär. Man försöker visa att byggreglerna har oönskade effekter men diskuterar inte vad det är man vill ta bort. Ska vi exempelvis bygga nya lägenheter som inte är tillgängliga för rullstolsburna? Ikano Bostad tycker tydligen det – de försöker inte ens visa att det går att vara rullstolsburen i de lägenheter de vill bygga. Konsekvensen blir att den som blir skadad eller sjuk i ett av deras hus kommer att tvingas flytta. 

Det kanske delvis är fel på reglerna för bostadsbyggande. Men här har man inte lyckats övertyga i sin strävan att smutskasta dem. Detta ska förstås ses som ett exempel på att marknaden vill ha så fria spelregler som möjligt. Det ligger i dess intresse att försöka.

//Bodi Karlman, arkitekt


Featurebild: Nordiska Museet

.