Lisas bok behövs fortfarande Postad av: Stina Nyberg, Datum: 2013-06-13

Det är nu åtta år sedan Lisa Wingård skrev sitt ex-jobb Om att bli arkitekt. En personlig beskrivning av utbildningstiden, där Lisa utgick från sina egna och sina kurskamraters erfarenheter. Boken spreds snabbt bland studenter på skolorna, då många kände igen sig i osäkerheten och frågorna kring den kommande yrkesrollen. “Brinner jag verkligen för det här?”  “Är det verkligen det här jag vill göra i framtiden?” Frågor som är lika aktuella bland studenter idag.

– Jag tror att många studenter känner igen sig i de här frågorna och boken kan tillföra värdefulla reflektioner och inge trygghet på deras väg, säger Johanna Good, Studenthandläggare hos Sveriges Arkitekter.

Förbundet tyckte ämnet var så pass viktigt att de 2012 tyckte upp ex-jobbet som bok, gratis för att beställa hem för alla studentmedlemmar. I förordet beskriver de boken:
“...vid sidan om kunskap och färdigheter är det lika viktigt för en arkitektstudent att skaffa sig en god självkänsla och att tro på sin kompetens. Vi tror att glada och trygga arkitekter skapar en bättre arkitektur”

Att boken fortfarande är så aktuell är något som Lisa Wingård själv tycker är oroväckande.
–  Under dessa åtta år har jag enbart fått positiv respons, det ingen som har sagt emot och tyckt att jag haft fel. Det gör mig lite orolig, som en indikation på att ingenting har förändrats. Det stärker min tes om att yrkesidentiteten är svag, att ingen har råg i ryggen att säga emot och tycka annorlunda.

Varför skrev du om de här frågorna?
– För mig var det ett nödvändigt behov att undersöka vad det är som formar ens yrkesidentitet. Det fanns inget forum för de frågorna, det var inget som togs upp till ytan. Det var en viktig del för mig att intervjua verksamma arkitekter och få bekräftat att de hade tänkt och känt precis som jag, fast det gick över.

Hade det behövts en Om att vara arkitekt för yrkesverksamma arkitekter?
– Exakt den titeln finns som word-dokument på min dator - men jag har inte skrivit på flera år. Det var fantastiskt roligt att skriva, men jag är ingen författare. Det var ämnet jag brann för mer än själva skrivandet. Efter jag tog examen ville jag komma igång som yrkesverksam för få mer kött på benen, sen kom jag snart in på andra spår.

Men om boken hade funnits hade den samma tema -  hur man stärker identiteten och höjer effektiviteten. Arkitektbranschen känns som en bransch där det läggs mycket tid och energi - samtidigt som det gnälls över att vi inte tas på allvar. Det tar mycket mindre energi att göra någonting av lust än av att göra någonting av prestationsångest och skuld. Både yrket och utbildningen präglas av renässansidealet, att man ska vara bra på allt. Det är smartare om vi istället försöker hitta vår unika kompetens och blir bäst på vara just arkitekter.

Vad hade du ändrat om du skulle skriva samma bok idag?

– Faktum är att jag nog inte hade ändrat på så mycket! I och med Sveriges Arkitekters utgivning så strök vi några kapitel, som inte var aktuella eller riktigt hörde till kärnbudskapet. Kanske hade jag istället tagit med lite mer inspiration i form av exempel på folk som valt att gå emot strömmen när den kändes fel att följa, och på så vis kommit att forma sin väg i livet i högre grad än gemene man.


----------------------------------
Om att bli arkitekt finns att ladda ner som PDF på Archileaks databas. Ladda ner den här.

Boken finns även att  beställa som hem gratis för alla studentmedlemmar  på Sveriges Arkitekters hemsida.

 

 

 

 

Bild: Stylt