REPLIK: YIMBY sprider en onyanserad bild av staden Postad av: Lisa_Deurell, Datum: 2014-02-24

Patrik Andersson, representant för YIMBY, gör i sin replik anspråk på att förkunna sanningen om ”den goda staden”. I själva verket reproducerar och förstärker Andersson en onyanserad förståelse av stadslandskapet. Det menar Lisa Deurell i en replik till Patrik Andersson.

I min text för jag fram hur ett fördomsfullt språk ger en polariserad förståelse av staden och hur dessa ligger till grund för rådande stadsbyggnadsideal. Jag för också fram en kritik mot de nya bostadsenklaver som byggs i storstädernas ytterområden under falsk förespegling om stadsliv. Dessa byggs som kvartersstruktur med en relativ täthet, men jag menar att detta inte är nog för nå uppsatta mål. Kvartersstrukturen har absolut sina kvaliteter men den är inte ett recept på framgång i alla lägen. Ofta saknas det ett större sammanhang, möjlighet till funktionsblandning, goda kollektivtrafikförbindelser osv.

Andersson går i försvar om den centrala kvartersstaden, vilket för mig är ett ointressant ställningstagande. Att människor gärna vill bo centralt och med stort utbud omkring sig är inte nödvändigtvis ett aktivt ställningstagande för kvartersstrukturen som typ.Sedan menar jag att Anderssons påstående att ”folk röstar med sina flyttlass” är ett förenklat synsätt. Valet av bostad för de med resurser att välja, handlar inte så mycket om typologi som en eventuell önskan att bo centralt, att det finns goda reseförbindelser, att det finns bra skolor i området för barnen, att göra en god ekonomisk investering, att man kan identifiera sig med sin omgivning osv. Snarare går det att konstatera att folk med pengar ofta väljer att bo segregerat, antingen i innerstaden eller i villakvarteren.

Jag vill rekommendera Moa Tunströms doktorsavhandling från 2009 med titeln ”På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion”. Här analyserar Tunström den svenska stadsbyggnadsdiskursen och de begrepp som används. Bland annat konstaterar Tunström att det råder en normativ föreställning om "den goda staden” som står i motsats till ”förorten” och noterar hur dessa sedan laddas med positivt respektive negativt laddade värdeord.

Jag säger det igen - det är dags att ifrågasätta den polariserade synen på staden för att ge plats åt nya berättelser.

// Lisa Deurell