Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållit Postad av: Archileaks, Datum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Är det månne en naturlag att hus måste förfalla? 

Vart man än åker stöter man på samma fenomen. Hus som en gång ritats och uppförts med stolthet står där utan omsorg under den tid det tar för huset att så sakteliga brytas ner. Och det kapital som någon en gång investerade riskerar att gå omintet. 

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna.

Jag var nyligen i Havanna där balkongerna lossnat från sina fästen och fasaderna rämnat på de fantastiska byggnadsverk som Havanna är så full av. Det går dock att förstå. Kuba har levt under en handelsblockad i 54 år.

Varför förbättrar och underhåller inte fastighetsägare sina hus konternuerligt?

Kan man ens ställa den frågan? Det verkar som om alla anser att det är närmast självklart att exempelvis det välmående landet Sverige skulle hamna i en renoveringskris som inte har varit möjlig att förutse och därför inte möjlig att förhindra. Det går ju trots allt att förutse att ett hus med tiden kommer att kräva åtgärder. Sverige har inte heller behövt tampas med något handelsembargo så förklaringarna måste sökas på annat håll.

Hur kan det då förekomma att inte ens de stora fastighetsbolagen har sett till att alla deras fastigheter är i ett toppskick - hela tiden? Det borde ju vara det primära intresset för alla som äger fastigheter. Har de som äger flerfamiljshus inga pengar? Jo det har de. Att äga fastigheter är och har varit en synnerligen god affär. Därom tvistar inte de lärde.

En förklaring kan vara att en del mindre nogräknade fastighetsägare har tillåtits att härja fritt. Bostadsbristen och brister i lagstiftningen verkar till deras fördel. De får in sina hyror oavsett om de håller husen i gott skick eller inte. Förr kunde man förhindra sådana  fastighetsägare från att köpa nya hus. Det går inte längre. Man kan visserligen ingripa i efterhand med tvångsförvaltning när det visar sig att fastighetsägaren grovt misskött sig. 

Men med de förfallna husen sker oftast ingenting det blir bara någon annan som får förvaltalta de nedgångna husen och se till att det finns värme, el och vatten. Först när det är riktigt illa kan hyresgästerna framtvinga åtgärder. Tyvärr har en effekt av bostadsbristen blivit att många hyresgäster är rädda för att stöta sig med sin hyresvärd. 

Det blir inte bättre av att de orenoverade husen står där som en symbol för trygghet. Så fort renoveringar påbörjas vet många att det leder till att de måste flytta ut till något som inte finns. Mitt i brinnande bostadsbrist renoveras många hyresgäster bort från sina hem för att de inte klarar de hyreshöjningar som följer i renoveringens spår.

 

Den ädla konsten att addera samhällsproblem har fritt spelrum.

Det handlar förstås också om girighet och bristande samhällsansvar. Många fastighetsägare  anser sig inte ha något som helst ansvar för de som bor i de fastigheter de äger. Så inga ansträngningar görs för att värna de egna kunderna. Fast det är fullt möjligt. Det en fastighetsägare kan kan inte en annan. Att få in så höga hyror som möjligt är överordnat.

Med den byggteknik som använts under senare tid så hamnar man snabbare än någonsin i ett renoveringsläge. I  en del av nyproduktionen har man byggt in omfattande renoveringsbehov redan från början. I byggbranschen bygger man inte alltid efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Ny byggteknik används i stor skala direkt och får förödande konsekvenser.

Miljonprogrammets hus möglade inte eller fick omfattande fasadskador redan några år efter uppförandet. Men de har fått stå där i årtionden tills det hände även där.

Om nu fastighetsägarna inte mäktar med att hindra sina egna hus från att förfalla borde samhället ingripa.

Nu blir alla arga som skött sig. Bli inte det - rikta ilskan mot de som förfular våra städer och tvingar människor att bo i dåliga bostäder. 

// Barbro Engman

Barbro Engman är krönikör för Archileaks. Hon har tidigare varit ordförande för Hyresgästföreningen. Innan dess kommunfullmäktige, landstingsledamot och riksdagsledamot. Barbro har arbetat som folkhälsoplanerare, chef inom missbruksvården, utredare inom barnpsykiatrin, varit försäkringskasseanställd och fackligt aktiv. Hon är uppväxt i allmännyttan men har bott i alla upplåtelseformer. Barbro bor nu i hyresrätt i Hammarby sjöstad.

Featurebild: Flickr