Röhälla 1:27 Postad av: Archileaks, Datum: 2013-08-15

 

Smalt som en tågkupé blev byggnaden som skulle göra sommarparadiset på Öland brukbart för familjen året runt. Efter tio års skissande bestämde sig två arkitekterna i familjen, Magnus och Christina, för att ge den gamla öländska gården en ny årsring. Att materialet blev i trä var för dem en självklarhet.

Gården har varit i släktens ägo sedan 1947 och uppfördes på mitten av 1800-talet på Öländskt vis längs en bygata. I gränsen mellan mangård och fägård tar byggnaden plats som en årsring som berättar om den tid vi lever i. Det nya huset vilar tvärs Littorinavallen som sträcker sig i nord-sydlig riktning längs Öland, och är bokstavligen fäst i den sandiga strandvall som grund för överbyggnaden av trä.

Långt och smalt, precis som Öland
Med sina tre gånger femton meter bildar huset en rumslig gräns mot den nordliga grannen och för de funktioner familjen önskade behövdes inte större tjocklek.

Hur kom det sig att huset blev så smalt?

”Mångårigt resande med SJ har uppmärksammat det funktionella 3 meters måttet som fascinerande. Det är fantastiskt vad som ryms på tre meters bredd. Rum i fil blev det naturliga sättet att lägga rummen till varandra. Viktigt att stapla rummen i en rytm som också passade livet inomhus.”

Magnus och Christina Silfverhielm. bild: Christopher Hunt/ Per Nadén

bild: Per Nadén

Att bygga huset av ett homogent material är en vision som Christina och Magnus har strävat efter. Murstensgrunden av Leca möter fysiska villkoren mot sandvallen, medan massivträ eller KL-trä bildar bjälklag, ytterväggar och tak.

Varför var det självklart att använda sig av massivträ?

”Vi tycker att massivträ är ett fantastiskt material! Korslimmat trä, KL-trä, är formstabilt, lätt och starkt. Det är industriellt tillverkat på fabrik med de mått som är ritade tar de värmegenomgångstal som klimatzonen kräver genom sin tjocklek. Inga skikt av interiöra och exteriöra lager av byggmaterial och isolering"

Hur fungerar huset byggnadsfysiskt under årstiderna?

”Massivträväggarna har värmekapacitet att lagra instrålande solvärme. Det fungerar som en timrad stuga där ytterväggen, här 201 mm, är isoleringen. Tjockleken av korslaminerat, limmat och fingerskarvat trä utgör den isolering som behövs i klimatzon 1. Det räcker gott.

Ett stort taksprång mot söder skuggar instrålning sommartid. Medan under vintertid, då solen ligger lågt, tjänar de stora södervända fönstren som solfångare då solen ligger lågt och letar sig in i rummen. Behövs det kompletterande värme vintertid finns elburna stenradiatorer och spisvärme från vedspis som sprider luftvärme till rummen.”

Vad är fördelarna med materialet?

”Massivträ är en förnyelsebar råvara som förvarar koldioxid. Fysikaliskt är det överlägset genom att både tar och avger fukt över året. Det är lätt bearbeta och behandla, måla och skruva fast tavlor och krokar på. Därigenom är det demokratiskt påverkbart.

Eftersom alla komponenter är inpassade måttmässigt måste allt vara genomritat, vilket gör att projekteringen av huset sker med nära kontakt med tillverkare, montörer, snickare och installatörer.  Vilket ger projektet en helhet ända ner på detaljnivå”.

 

 

-----------------------------------------------------

Klicka på bilderna för att se detaljerna i bildspels-form.

Detaljerna finns även att ladda ner i Archileaks databas. Ladda ner dem gör du genom att klicka här.

Bild 1,3 &4: Per Nadén

Bild 2: Christopher Hunt

 

 

 


Detaljer