Seminarie: Byggande Arkitekter Postad av: Archileaks, Datum: 2013-09-25

Archileaks gillar allt som har möjlighet att göra arkitekturen bättre. Sedan drygt ett år tillbaka finns nätverket Byggande Arkitekter. Vi ser en stor potential i att arkitekter tar på sig byggherrerollen. 

Nu arrangerar Byggande Arkitekter ett öppet seminarium i Stockholm med presentation av projekt, genomförda och på gång, och med diskussion om olika byggherreroller, steget ut i processen, markanvisningar, tider och finansiering.

Välkommen!

 Byggande Arkitekter är ett samarbete mellan arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi. Idag samlar Byggande Arkitekter närmare 20 arkitektföretag.

Nätverket Byggande Arkitekter är öppet för och utgör en mötesplats för arkitektföretag med erfarenhet av att genomföra projekt i egen regi samt arkitektföretag med ambition att genomföra sådana projekt.