Siesjö tror branschen behöver tänka nytt Postad av: Martin Nordahl, Datum: 2012-03-12

Björn Siesjö har nyss tillträtt som stadsarkitekt i Göteborg. Vid utnämningen beskrevs han som en orädd och skicklig kommunikatör med förmåga att tänka nytt.  I samband med lanseringen av archileaks på arkitekturmässan passade vi på att höra om Björn Siesjö är lika nytänkande när det kommer till att dela material. Vid samtalet hade Björn inte tillträtt posten som stadsarkitekt i Göteborg, utan var fortfarande VD för Kanozi Arkitekter.


Hur ser du på att dela material?

På Kanozi är vi inte rädda för att dela med oss, vår kompetens sitter inte i dokumenten, utan det är våra idéer. Jag tror man kan jämföra med grundforskning. Det går i princip ut på  att sitta hemma och utveckla saker för att sen åka på konferenser och berätta för varandra.
Jag tror arkitekturbranschen skulle kunna växa om vi var lite mindre rädda och samarbetade mer. Nu har vi bra idéer fast taskiga affärsmodeller och så är vi rädda för konkurrens. Det är synd.


Ser du några risker med att dela material?

Givetvis måste man vara noga att inte dela med sig av kundens hemligheter, och respektera att alla kunder inte vill att man sprider information. Men jag tror inte att man förlorar något på att dela med sig. Om dessutom alla gör det och vi kan utbyta erfarenheter mer än vi gör idag, så skulle hela branschen kunna bli bättre.

Mycket delar man med sig av utan att tanka på det, när man visar sina projekt på hemsidor eller söker bygglov. Så egentligen finns delandet redan, men trots det finns en stor rädsla för att släppa strukturen och det man har byggt upp. Jag tror oron är obefogad, ett kontors konkurrensfördelar sitter snarare i de medarbetare man har och det jobb dem gör.


Hur gör ni på ett kontor som Kanozi, med nästan 40 medarbetare, för  att sprida kunskap mellan medarbetare? Så att inte en person har svaret och någon annan frågan.


Vi jobbar jättemycket med det, framför allt eftersom vi finns på två platser. Det är en ständig process att sprida informationen så att alla vet tillräckligt mycket eller åtminstone vet var man ska söka efter information. Jag kan tycka ibland att man uppfinner hjulet hela tiden.

Tror du att ni skulle kunna föra över den diskussion till en öppen portal?

Det tror jag absolut, men jag tycker frågan egentligen är mycket större.Hur ser branschens affärsmodeller ut, vad är vår kompetens? Idag säljer vi våra idéer nästan gratis, i förhoppningen att beställaren ska haka på, så att vi får möjligheten att leverera okvalificerat arbete. Det är så inrotat i branschen att det är svårt att göra annorlunda. Hur kommer de gå om några år när man kan skicka ritningar till Vietnam eller Ukraina? Jag tror hela branschen skulle tjäna på att tänka om.

Fotograf: Ulf Celander