Skogssauna, Tomtebo Postad av: Archileaks, Datum: 2011-10-19

Archileaks kommer under rubriken Detaljen publicera utvalda detaljer från byggda projekt. Först ut i serien är Skogssauna Tomtebo av Meter Arkitektur. Projektet är nominerat till både Kasper Salin-priset 2011 och Träpriset 2012.

”I anslutning till en äldre sommarvilla har representativa lokaler för bad funnit en både nytänkande och självklar placering. Med stöd i antikvarisk expertis och timmerbyggnadstraditioner har våningshöga limträskivor placerats som lameller på en axel längs siktlinjen för ett tidigare skyttevärn. Ömsom bildar lamellerna rum och ömsom lämnas utblickar mot granskogen, vilket ger ett skirt ljusflöde i byggnaden. Utåt smälter de tjärade och ohyvlade lamellerna in i miljön och underordnar sig villan.”

Ur Kasper Salin-juryns nominering 2011

Så här beskriver träprisjuryn projektet:

"Den smala paviljongen på halvön Norrlandet utanför Gävle bjuder på en upplevelse som hämtat sin näring från skogskojor och nordiska timmerhus, 1970-talets gillestugor, men framförallt från själva platsen och den sekelgamla helhetsmiljön. Byggnaden skapar ett arkitektoniskt gestaltat skogsbryn där massivträstrukturen står lätt i skogsmarken på platsgjutna betongplintar. Massivträskivorna bilder också scenografi för badupplevelsen där man på ett trädäck av kärnfuru rör sig fritt mellan ute och inne mot skogen och havet"

Detalj 1 och 2. Tak i relaxrum och pooltak

Bengt Carlsson på Meter Arkitektur beskriver projektet så här:

En utmaning i projektet var att bemästra olika rörelser mellan stock och de stumma husdelar som tex. silikonglaspartier. Massivträstockarna  på 190x360 har en rörelse vertikalt på en centimer per meter över året. Lösningen blev teleskopdelar i konstruktionen.

Det stora lamell-taket över poolen består av limträbalkar uppträdda på rundstålsbalkar låsta med runda hylsor och gängstång. Taket står stumt på sina stålpelare nedborrade tvärs genom de rörliga limträskivorna.

Med detaljen med de L-formade limträbalkarna har avsikten varit att ge taket i relaxavdelningen samma karaktär av uterum både inomhus och ute.

Ladda ner: Detalj 1             Detalj 2

Detaljsektion princip A inomhuskaraktär, princip B utomhuskaraktär

Olika sektionsdetaljer används i projektet beroende på om karaktären på rummen skall vara ”ute” eller ”inne”. De breda ramarna för fönsterpartierna har en mittdel som innehåller vädringsfönster med plats att kyla en pilsner samt en nedre del för el- och data-installationer till rummen.

Ladda ner:

Detal:  Principdetaljer för Längdsektion

Detalj: Tvärsektion

fotograf: Åke E:son Lindman