Artiklar taggade med: #arkpol

Byggjättens julrim och andra verserDatum: 2016-12-15

Snart är julen här och Staffan Carenholm skickar med några rim, ord och inga visor, till både ministrar och byggjättar i sista krönikan för året.

Lagom till jul kommer här några vässade rim från Staffan Carenholm om julklappar och byggjättar. Läs mer ...

Statens centrumDatum: 2016-12-13

Inom kort kommer ArkDes nya överintendent offentliggöras, efter en lång betänketid kring tillsättningen hos Kulturdepartementet. Inga uppgifter om de sökande har tillgängliggjorts, men vem det än blir som axlar ansvaret för ArkDes skulle jag vilja framföra en tanke till hen att bära med sig under de första arbetsdagarna, hälsar Malin Zimm. Läs mer...

Stadens arkitektDatum: 2016-11-11

Fler städer anställer stadsarkitekter men deras mandat ser olika ut. Stadsarkitekten som fri spelare är en intressant utveckling, men förknippad med risker. Jag tycker att stadsarkitekten måste ha en tydlig position och sitt mandat förankrat i organisationen. Det handlar ytterst om makt och det ska mycket till för att den frie spelaren kan bli en maktfaktor, menar Staffan Carenholm.

Stadsarkitekten är på frammarsch men vad har rollen egentligen för mandat att påverka? Det diskuterar Staffan Carenholm i dagens krönika. Läs mer ...

Att bli en byggande bostadsrättsföreningDatum: 2016-06-16

Fler borde ta chansen att bygga i egen regi - det är socialt, ekonomiskt och behöver inte vara så svårt som det verkar. Här berättar Karin Kjellson om sina erfarenheter av hur det som bostadsrättsförening går att bygga bostäder tillsammans i liten skala.

Att bygga själv kan i själva verket innebära att bygga tillsammans - Karin Kjellson delar med sig av erfarenheter kring att starta en byggande bostadsrättsförening. Läs mer ...

Efterlysning: kooperativ egnahemsrörelseDatum: 2016-06-14

Jag ser inget hopp om att marknaden eller politiken kommer lösa bostadsfrågan. Nu är det vi som civilsamhälle som måste skapa positiv förändring. Vi måste visa att viljan finns, och sen söka stöd hos politiken, hävdar Lisa Deurell i den sjunde artikeln på temat samtida egnahemsrörelser.

I sjunde artikeln på temat egnahemsrörelser menar Lisa Deurell att civilsamhället nu måste fånga upp bollen om bostadsbyggandet och själva se till att vi får de bostäder vi så illa behöver. Läs mer ...

Egnahem är inte tillräckligtDatum: 2016-06-10

En ny egnahemsrörelse kan möjligen få en begränsad betydelse för bostadsbyggandet under förutsättning att villkoren blir oerhört gynnsamma. Politikens förmåga att fatta beslut om villkoren på bostadsmarknaden har väl inte hittills varit kantad av framgång, menar Barbro Engman som är kritisk till om en ny egnahemsrörelse kan få en storskalig samhällseffekt på bostadsbyggandet.

Alla goda krafter ska rikta in sig på att få igång byggandet av det som kan ge stora volymer, säger Barbro Engman och menar att en egnahemsrörelse inte kommer få fart på bostadsbyggandet i stort. Läs mer ...

Tillbaka på byggetDatum: 2016-06-03

När släppte arkitekten taget om bygget? Då bygget startar har arkitekten oftast redan lämnat processen och är i full färd med nästa projekt. Men det finns de som medvetet arbetar sig in i en ny, mer omfattande och mer ansvarstagande arkitektroll, menar Staffan Carenholm - de byggande arkitekterna.

Staffan Carenholm om arkitektens uttåg från byggena under 60-talet och de samtida byggande arkitekternas intåg. Läs mer ...

Fattiga borde äga sin bostad, rika har råd att hyraDatum: 2016-06-01

Ingenstans är det viktigare att värdet av nya byggrätter och förbättringar av befintliga hus kommer de som bor i husen till godo, inte de riskkapitalister och pensionsfonder som nu storhandlar nedgångna hus, hävdar Staffan Schartner i den fjärde artikeln om egnahemsrörelser idag.

Staffan Schartner om orsaker och verkan i ett bostadsbyggande som är allt annat än utopiskt, där höga avkastningskrav stryper mindre aktörers handlingsrum. Läs mer ...

Egnahemsrörelse mot emigration?Datum: 2016-05-31

Vad är bakgrunden till egnahemsrörelsen kring 1900 - i vilken kontext uppstod den? Kopplingen till migrationen gör den intressant att fundera över i dagens situation av nya folkvandringar.

Men att emigration och egnahem kopplades samman betyder inte att de uppstod tillsammans, än mindre att de var samma sak, menar Claes Caldenby i tredje artikeln i serien om egnahemsrörelser. Läs mer ...

En samtida egnahemsrörelse – mer än villorDatum: 2016-05-26

Kan åtgärder för att uppmuntra självbyggeri innebära en avlastning för den kollektiva bostadsförsörjningen? Hur skulle en samtida egnahemsrörelse i så fall kunna se ut?

Vilka exempel finns på när självbyggeri hjälpt till att sänka ingångströsklar på bostadsmarknaden? Detta är andra artikeln i Archileaks debattserie om samtida egnahemsrörelser. Läs mer ...

Det behövs en modern egnahemsrörelseDatum: 2016-05-23

Vi måste låta människor vara en del av att bygga täta städer. Sverige har den kommunala verktygslådan som krävs för en samtida egnahemsrörelse menar Muharrem Demirok (c) kommunalråd i Linköping.

Hur skulle en samtida egnahemsrörelse kunna påverka bostadsbyggandet i dagens Sverige? Muharrem Demirok (c) inleder Archileaks artikelserie på temat. Läs mer ...

Stadsarkitektens återkomstDatum: 2016-05-02

Gävle annonserar efter en ny stadsarkitekt. Inget märkvärdigt med det kan tyckas, men nu råkar det förhålla sig så att Gävle har varit utan stadsarkitekt i 17 år. Staffan Carenholm hoppas nu på verkligt mandat för stadsarkitekten att påverka.

Stadsarkitektens roll - specialisttyckare eller verklig maktutövare? Staffan Carenholm hoppas på det senare när Gävle åter får en stadsarkitekt efter 17 år utan. Läs mer ...

Bygg bort parkerna?Datum: 2016-04-15

Våra städer förtätas idag i hög takt och det byggs på höjden och i en skala som vi inte sett tidigare. I det läget ökar trycket på de parker och grönområden som finns kvar, menar Johan Helgeson. Läs mer...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Stockholm, quo vadis?Datum: 2016-04-04

Carenholms senaste krönika handlade om Apples planerade bygge av en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Det var i sig en häpnadsväckande nyhet, som färdigpaketerad och uppenbart färdigförankrad dök upp ur intet, menar han och följer här upp vad som hänt sedan nyheten landade.

Hur passar IT-företaget Apple in i Stockholms Kungsträdgård? Staffan Carenholm följer upp sitt debattinlägg om Apples initiativ att köpa upp en fastighet i Kungsparken i Stockholm. Läs mer ...

Christers felskärDatum: 2016-02-01

Den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö skulle ha kunnat visa hur arkitektur kan bidra till att lösa vår tids stora samhällsbyggnadsfråga. Men utredningen är alltför vag, anser Örjan Wikforss.

Och att finansiera en ny myndighet genom att skära bort stora delar av ArkDes är alltför defensivt. Det är satsningar, inte nedskärningar arkitekturpolitiken behöver.
Läs mer ...

Byggande ArkitekterDatum: 2015-09-08

Ni har väl inte missat föreningen Byggande Arkitekter som bildades våren 2015? Läs mer...

Mellanstaden - för en alternativ markpolitikDatum: 2015-04-17

I forskningsstudien Mellanstaden visar Paradiso Arkitekter på den ojämnlika fördelningen av stadens resurser och på möjligheterna med en alternativ markpolitik. Läs mer...

Den (o)hållbara stadenDatum: 2015-03-12

Vad menas egentligen med en hållbar stad? Vad blir konsekvenserna för samhällsutvecklingen när den täta staden ständigt prioriteras framför glesbygden?

Härifrån ifrågasätter den urbana maktordningen. Läs mer ...

Från verk till gestaltningDatum: 2015-02-23

Regeringens ännu frysta budgetsatsning på konstnärlig gestaltning i boendemiljöer reser frågan om konst som enskilda verk och tillägg eller integrerad gestaltning.

Örjan Wikforss diskuterar hinder och drivkrafter för samverkan mellan olika aktörer i syfte att nå fram till en integrerad arkitektonisk och konstnärlig gestaltning i stadsbyggandet. Läs mer ...

En inkluderande plan- och byggprocess, tack!Datum: 2015-01-07

Kvinnors Byggforum har den 1 december 2014 lämnat synpunkter på Socialdepartements promemoria ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31). Här sammanfattar de sitt svar.

KBF har tidigare framfört anmärkningar på delutredningsförfaranden, att det faktum att plan- och bygglagen utreds i delrapporter utan helhetsperspektiv är att behandla frågan med vårdslöshet. En reform av plan- och bygglagen kräver en bred allmän diskussion och stor eftertanke. Kvinnors Byggforum vill återigen påpeka detta.

Läs mer ...

På väg mot en ny arkitekturpolitikDatum: 2014-10-07

En utredning har tillsatts om ny nationell arkitekturpolitik. Omvärldens förväntningar är stora - vad ska den innehålla och vad kan det innebära?

Christer Larsson, regeringerns särskilda utredare och stadsbyggnadsdirektör i Malmö, diskuterade frågan med andra tunga aktörer inom samhällsbyggad i Almedalen. Läs mer ...

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet! Del 1/2Datum: 2014-10-07

Bostadsbristen var en av valets stora frågor. Men det räcker inte att prata om bostäder.

Lika viktigt är att samtidigt bygga hållbara städer, där vi inte bara bor utan faktiskt känner oss hemma. Läs mer ...

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet! Del 2/2Datum: 2014-10-07

Fortsättning på "Så ökar vi (bo)stadsbyggandet!" - debatt från Almedalen. Läs mer...

Den frånvarande medborgarenDatum: 2014-09-22

Det byggda resultatet skriker bristande samverkan mellan olika aktörer, skriver Örjan Wikforss.

Medborgardialog syftar till ingenting mindre än att se till att medborgaren som problemställare är närvarande i replikskiftet hela tiden och överallt för att överbrygga ägo-, förvaltnings- och kompetensgränserna. Läs mer ...

Krossa den urbana normen!Datum: 2014-09-17

Att mannen har en privilegierad samhällsposition i relation till kvinnan är erkänt och ofta omtalat men hur är det med staden i relation till landsbygden? Varför framställs urbaniseringen som obestridligt av godo? Varför pratar vi aldrig om stadsnormen?

Härifrån ifrågasätter den urbana maktordningen. Läs mer ...

Arkitekturens betydelse för lärmiljöernaDatum: 2014-09-09

Den svenska skolan har länge varit flitigt debatterad. Har arkitekturen betydelse för våra lärmiljöers kvalitet och resultat?

I seminarie- och debattform på Almedalen 2014 diskuterades värdet av inkluderande lärmiljöer där arkitekturen stöttar pedagogiken, påverkar lärandet och stimulerar till kreativa möten. Från förskola till Nobelpris, ett bättre samhälle som mål. Läs mer ...

Hur kan arkitektur lösa ungas boende?Datum: 2014-09-09

Bostadsbristen för unga är akut. En pecha kucha under Almedalsveckan 2014 samlade fem arkitektkontor som presenterade konkreta förslag på hur krisen ska lösas med innovativa, yt- och kostnadseffektiva projekt.

Därefter följde ett panelsamtal med beställare och politiker. Läs mer ...

ROT-avdrag för upprustning av miljonprogrammenDatum: 2014-09-05

Med en omformulering av ROT-avdragets villkor skulle det kunna användas till energieffektiv och socialt hållbar upprustning av miljonprogrammen, menar Annica Hjerling och Elin Olsson, Miljöpartiet Stockholm. Läs mer...

Nu har det hänt!Datum: 2014-06-17

För första gången på 10 år har upphandlingslagstiftningen ändrats till det bättre.

Staffan Carenholm välkomnar nya LOU. Läs mer ...

När andra säger "hem", känner jag ingentingDatum: 2014-05-13

”När andra säger ’hem’ känner jag ingenting”, berättar en flicka i filmen HOME. Sakta men säkert gör barnen och dansarna ordet hem till sitt.

Örjan Wikforss anmäler den svenska filmen som just vunnit Golden Cubes Awards för bästa arkitekturpedagogiska insats. Läs mer ...

Tredubblat markpris på tio årDatum: 2014-05-07

På tio år har markpriserna tredubblats i Stockholm. Men det finns andra sätt att sälja sin mark för att få högre kvalitet.

Staffan Carenholm menar att kommuner måste kunna vara mer flexibla när det gäller principer för marktilldelning för bostadsbyggande. Läs mer ...

Attefalls ofullbordade planerDatum: 2014-04-14

Det modiga förslaget om områdesplan skrotades av bostadsministern som istället satsade allt krut på att ta bort kravet på att upprätta detaljplan. Men vi behöver planera våra gemensamma rum i staden, skriver Örjan Wikforss.

Stadsplanering är ett verktyg, inte ett hinder som bostadsministern påstår. Läs mer ...

Killar, tänk på vad ni säger. Och tjejer, det gäller er också.Datum: 2014-04-11

Könsfördelningen i arkitektkåren väger i dag över till kvinnornas fördel. Trots det lever beteenden, attityder och språkbruk som cementerar sämre villkor för kvinnorna kvar i all välmåga, skriver arkitekten och företagsledaren Emma Jonsteg.

”Man talar fortfarande om min insats som att jag är fem år och precis gjort min första kullerbytta” Läs mer ...

ALTERNATIVE PRACTICES #2 - ARKITEKTURENS VÄRDE Datum: 2014-03-19

För vems skull är det vi skapar - och reproducerar - värden i arkitekturprocessen?

Den 2 april 2014 arrangerar Kvinnors Byggforum seminariet Alternative Practices #2, på temat Arkitekturens Värde. Läs mer ...

Arkitektur och politikDatum: 2014-03-14

Vad består egentligen förutsättningarna för en riktigt bra arkitektur av? Läs mer...

Vem behöver en tyst arkitekt?Datum: 2014-01-27

Att många planer på mycket höga hus är orealistiska redan när de presenteras av glatt kommunalråd med modell i näven, vet de flesta arkitekter. Problemet är att nästan ingen säger vad de vet om projektens begränsade möjligheter att bli genomförda.

Man håller tyst och skrockar sedan belåtet när projektet åker i papperskorgen. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

Arkitekt I ekonomismens tidDatum: 2013-12-06

Vi lever i en tid med blind tilltro till det ekonomiska kunnandets förmåga. Det har nu gått så långt att man inte ens försöker hävda arkitekturen i sin egen rätt, skriver Örjan Wikforss.

Det värsta är den gradvisa förskjutningen i argumentationen för en arkitektonisk lösning, från dess kvaliteter för de människor som ska verka i byggnaden till hur mycket pengar man kan tjäna på den. Läs mer ...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

KBF sågar nya utredningenDatum: 2013-10-15

Kvinnors Byggforum har blivit ombedda att göra ett yttrande på regeringens utredning för en effektivare plan- och bygglovproces. Här sammanfattar de sitt svar:

KBF ser en stor risk för ett sämre byggande till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen och ställer sig starkt emot utredningen. Läs mer ...

Byggande ArkitekterDatum: 2013-09-11

Skulle arkitekturen bli bättre om arkitekterna själva var byggherrar? Det menar Staffan Carenholm, initiativtagare till Byggande Arkitekter, ett nätverk för de arkitekter som vill bygga i egen regi.

Det senaste decenniet har allt fler arkitektföretag intresserat sig för att genomföra projekt i egen regi. Nätverket Byggande Arkitekter är öppet för och utgör en mötesplats för arkitektföretag med erfarenhet av att genomföra projekt i egen regi samt arkitektföretag med ambition att genomföra sådana projekt. Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

Studentbostadskrisen – hur river man hindren för att få igång byggandet?Datum: 2013-07-05

Den akuta bristen på studentbostäder drabbar varje år tiotusentals studenter i Stockholm och andra universitetsstäder.Vilka politiska beslut krävs för att få igång byggandet?

Panelsamtal med ledande politiker om möjliga lösningar på den explosiva studentbostadskrisen. Läs mer ...

Almedalen 2013, en bostadspolitisk festival?Datum: 2013-07-05

Arkitekter utan gränser fick förtroendet att rapportera för Archileaks under Almedalen och bortsett från vår egen programpunkt “Vem ska bort? Ett spel om rätten till staden” (länk) sedan i måndags kväll har vi sprungit mellan tält, ruiner, caféer och kongresscenter.

Med relativt fria tyglar och insikten om att ordet är fritt, Almedalen hett och politik engagerande, har vi twittrat, diskuterat och delat vår upplevelse på plats. Veckan har bjudit (och fortsätter att bjuda) på en myriad av events, debatter och seminarier kring bostads- och arkitekturpolitiska frågor. Arkitekter utan gränsers fokus på en rättvis och hållbar byggd miljö är en i raden av olika intressen som speglas under veckan.
Läs mer ...

Höga markpriser - hinder för det goda boendet? Datum: 2013-07-03

Höga markpriser - hinder för det goda boendet? Kommunernas markpolitik har stor betydelse för både kvantiteten och kvaliteten i bostadsbyggandet.

Vi förklarar hur det hänger ihop! Hur får vi en ökad transparens? Hur förenar vi olika intressen så att vi får en god stadsbyggnad? Läs mer ...

Innovation i bostadsbyggandet - en nyckel för att lösa bostadsbristenDatum: 2013-07-03

Bostadsbyggandet står och stampar samtidigt som bostadsbristen eskalerar. Hur får vi fram innovation inom bostadsbyggandet?

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

Vem ska bort? Ett spel om rätten till stadenDatum: 2013-07-03

Förortens renovering och centrumkärnans segregation är exempel där särintressen kan hamna i konflikt. Vem är det som vinner i spelet om utrymme, och vem tvingas bort?

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

QIMBY - Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet Datum: 2013-07-03

Alla pratar om att städer måste växa, men få pratar om hur. Hur, vad och var bör vi bygga för att skapa hållbara städer som vi kan var stolta över? Det handlar om Qimby: Kvalitet i mitt kvarter.

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

Dags för arkitekturpolitik! Vad kan Sverige lära av Danmark och Norge?Datum: 2013-07-05

Politiker från sju politiska partier, från nationell och kommunal nivå och från olika politikområden debatterar dagens arkitekturpolitik. Läs mer...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Liljevalchs Wild CardDatum: 2013-03-11

I fredags offentliggjordes vilka kontor som ska tävla om tillbyggnaden av konsthallen Liljevalchs på Djurgården. Speciellt med tävlingen är att arrangören Stockholm Stad bestämt sig för att välja ut ett oetablerat arkitektkontor - ett wild card. Juryns val blev Petra Gipp, och därmed finns ytterligare en början på en svensk definition av wild card.

Mest spektakulärt är kanske närvaron av den japanska arkitekten Kengo Kuma (som gått samman med svenska Belatchew arkitekter och Sweco + konstnären Ulrika Wärmling). Övriga team leds av mer väletablerade nordiska kort som Snøhetta och Lundgaard Tranberg samt ytterligare ett helsvenskt team med Wingårdhs vid taktpinnen. Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Hur fungerar städer?Datum: 2013-05-03

Alexander Ståhle, VD Spacescape och stadsbyggnadsforskare vid KTH, berättar om hur städer fungerar och vad som skapar attraktiva stadsrum.

På vägen granskas några populära föreställningar om staden. Läs mer ...

Wild cards i VallastadenDatum: 2013-02-21

I Vallastaden kommer de byggherrar som väljer att arbeta med mindre etablerade kontor att belönas med extra poäng under marktilldelningen. För att få en större mångfald av arkitektkontor för bo- & samhällsexpon har LinköpingsBo2016 skapat ett wild card-system som ska lyfta fram de mindre kontoren.

Tidigare i vinter skrev Archileaks om förutsättningarna för ett svenskt wild card system och hur det skulle kunna fungera som ett verktyg för att lyfta fram små och oetablerade kontor på en snedvriden marknad. Nu kan vi se en ny wild card-satsning i Vallastaden, platsen för nästa bomässa i Linköping 2016, som gick ut på marktilldelning i fredags. Läs mer ...

Den svarta polonDatum: 2013-02-28

"Arkitekten har blivit ett inköp, likvärdig med andra inköp." säger Staffan Carenholm och menar att det är dags för arkitekterna att sätta ner foten och börja vara med och sätta upp spelreglerna.

I en svart polo satt JMs VD, Johan Skoglund, i Arkitekturgalans samtalssoffa och förklarade vad arkitekten borde bli bättre på, vilket var mycket. I publiken satt 700 arkitekter utan att säga emot och stå upp för sin yrkesroll. Den svarta polon klarar vi oss helst utan. Men när ska arkitekterna börja ta strid för sitt yrke? Läs mer ...

Särkraven är inte bovenDatum: 2013-01-18

De stora byggbolagen har länge förfäktat uppfattningen att det man kallar kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggandet. Men Staffan Carenholm menar att byggbolagen missar målet. Helt andra orsaker fördyrar bostadsbyggandet. Läs mer...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...