Artiklar taggade med: Barbro Engman

Hyresgäster - goda grannar eller en dålig affär?Datum: 2017-02-10

Är det marknaden som ska bestämma vilka bostäder vi ska bygga? Barbro Engman diskuterar gentrifiering, bristande solidaritet och drivkrafter på bostadsmarknaden.

Är gentrifiering en naturlag i bostadsutvecklingen där hyresgäster i ett bostadsrättsområde bara kan resultera i sjunkande bostadsvärde? Barbro Engman diskuterar drivkrafter i bostadsbyggandet. Läs mer ...

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållitDatum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna. Barbro Engman frågar sig varför fastighetsägare inte förbättrar och underhåller dessa hus kontinuerligt. Läs mer ...

Boendekarriär - vad i herrans namn är det?Datum: 2016-10-17

Häromdagen stötte jag på det igen, begreppet boendekarriär. Boendekarriärbegreppet verkar vara still going strong i politiken och bland många människor. Barbro Engman ifrågasätter synen på boende som något att göra karriär i.

Är det nya och moderna bara är till för de som vill eller tvingas äga sin bostad? Barbro Engman spekulerar i vad begreppet "bostadskarriär" egentligen innebär. Läs mer ...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Marknadshyra = hyreshöjningDatum: 2016-03-01

"Vi är naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster från hyresgäster till fastighetsägare, att det givetvis är ett problem och att man därför måste ha modeller för att dämpa effekterna av denna omfördelning." Barbro Engman citerar Assar Lindbäck i sin senaste krönika.

Omfördelningen av kapital i relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare diskuteras av Barbro Engman. Hon menar att marknadshyror per definition leder till, för samhället och hyresgästen, kostsamma hyreshöjningar. Läs mer ...

Ketchupeffekt i bostadsbristens kölvatten Datum: 2016-01-29

Vi som är lite mer intresserade av bostadspolitik blir alltid extra glada när diskussionen tar fart. Det enda problemet är att diskussionen alltför ofta tar fart när det inträffat någon skandal av något slag. En offentlig person, vanligtvis en politiker, som är inblandad i en lägenhetsaffär är en skandalklassiker.

Barbro Engman pratar om ketchupeffekt i bostadspolitiken och diskuterar skillnader och förutsättningar på bostadsmarknaden. Hon efterlyser en höjd ambitionsnivå vid det politiska förhandlingsbordet. Läs mer ...

Allmännyttans allmänna nyttaDatum: 2015-12-10

Bostadsbristen har på ett brutalt sätt blivit synliggjord. Den brist på bostäder som vuxit fram under flera årtionden framstod i blixtbelysning när de flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige tvingas sova i tält eller utomhus.

Barbro Engman påminner om allmännyttans uppdrag och hoppas att man tar tillvara på möjligheten att vara till allmän nytta och agerar för att råda bot på bostadsbristen. Läs mer ...

Mer konst till folketDatum: 2015-10-02

Vad betyder konsten och kulturen för samhällsutvecklingen? Konstens värde för människor är ett ämne som ofta förs i en förvirrande debatt. Men att konsten har varit närvarande på människors boplatser sen tidernas begynnelse råder det ingen tvekan om.

Barbro Engman lyfter fram goda exempel på bostadsområden där konsten har en självklar plats. Hon efterlyser mer konst i våra gemensamma rum. Läs mer ...

Dags att skapa balans mellan att äga och att hyra Datum: 2015-09-03

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas.

Barbro Engman välkomnar utredningen och reflekterar över obalansen mellan att äga och att hyra sin bostad. Hon menar att vi är i ett läge där hyresgäster renoveras bort och kastas ut i otrygghet samtidigt som de svenskar som äger sina bostäder är mest gynnade i hela EU.
Läs mer ...

Hyror för de som hänger med i svängarnaDatum: 2015-06-25

Marknadshyror går hand i hand med social housing. Där marknaden huserar måste politiken ordna subventionerade bostäder. Vi kommer att få en hyresmarknad för de som kan hänga med i svängarna och en för de som saknar svängrum.

Barbro Engman efterlyser en bostadspolitik som garanterar allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Läs mer ...

Subventioner kommer i olika former och storlekar!Datum: 2015-04-30

Det finns knappast något i den bostadspolitiska debatten som är så värdeladdat som ordet subvention.

Barbro Engman menar att det handlar om i vilken form staten kan stötta bostadssektorn, för i någon form har det alltid skett.
Läs mer ...

Olika villkor för renoveringen av miljonprogrammetDatum: 2015-04-10

Sverige står inför en gigantisk uppgift, miljonprogrammet måste renoveras.

Barbro Engman reder ut begreppen och ser möjligheter för hur en upprustning av miljonprogrammet kan gå till. Läs mer ...

Landsbygdsutveckling i stan eller på landet?Datum: 2015-03-05

Var sker utvecklingen av landsbygden och finns glesbygden i storstäderna?

Barbro Engman funderar över begreppen landsbygdsutveckling och urbanisering. Läs mer ...

Lite visioner vore på sin plats!Datum: 2015-02-05

Förr sågs bostaden som en social rättighet. Idag ska marknaden lösa bostadsbehovet. Barbro Engman efterlyser bostadspolitiska visioner.

Läs hur de bostadspolitiska målen under de senaste årens politik har förändrats. Läs mer ...

(Hyres)rätt och felDatum: 2015-01-08

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten.

Barbro Engman reflekterar över den orättvisa det innebär. Läs mer ...

Blandstad?Datum: 2014-11-28

Barbro Engman befinner sig just nu i "lilla Tibet" i Kathmandu och funderar över blandstaden och hur man skapar goda miljöer som är till för alla.

Hon uppmanar till att lägga ner blandarpolitiken och att använda de få resurser som finns tillgängliga till att renovera miljonprogrammet så att människor där känner sig värdefulla istället för oönskade. Läs mer ...

Krävs bostadsbubbla för billiga hyresrätter?Datum: 2014-11-07

Barbro Engman har varit en sväng i USA och ser likheter mellan Sveriges hyressättningsmodell och USAs hyresregleringslagar.

Hon funderar på om det krävs en bostadsbubbla för att en satsning på hyresrätter till rimliga hyror ska bli av. Läs mer ...

Hammarby Sjöstad – ett nutida miljonprogram?Datum: 2014-10-03

Hammarby Sjöstad var flitigt omskrivet för ett tiotal år sen. Nu har tillräckligt lång tid gått för att se nya sidor av området. Barbro Engman betraktar sin stadsdel och ser likheter med miljonprogrammets planering. Läs mer...