Artiklar taggade med: #bopol

Hyresgäster - goda grannar eller en dålig affär?Datum: 2017-02-10

Är det marknaden som ska bestämma vilka bostäder vi ska bygga? Barbro Engman diskuterar gentrifiering, bristande solidaritet och drivkrafter på bostadsmarknaden.

Är gentrifiering en naturlag i bostadsutvecklingen där hyresgäster i ett bostadsrättsområde bara kan resultera i sjunkande bostadsvärde? Barbro Engman diskuterar drivkrafter i bostadsbyggandet. Läs mer ...

Byggjättens julrim och andra verserDatum: 2016-12-15

Snart är julen här och Staffan Carenholm skickar med några rim, ord och inga visor, till både ministrar och byggjättar i sista krönikan för året.

Lagom till jul kommer här några vässade rim från Staffan Carenholm om julklappar och byggjättar. Läs mer ...

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållitDatum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna. Barbro Engman frågar sig varför fastighetsägare inte förbättrar och underhåller dessa hus kontinuerligt. Läs mer ...

Boendekarriär - vad i herrans namn är det?Datum: 2016-10-17

Häromdagen stötte jag på det igen, begreppet boendekarriär. Boendekarriärbegreppet verkar vara still going strong i politiken och bland många människor. Barbro Engman ifrågasätter synen på boende som något att göra karriär i.

Är det nya och moderna bara är till för de som vill eller tvingas äga sin bostad? Barbro Engman spekulerar i vad begreppet "bostadskarriär" egentligen innebär. Läs mer ...

Att bli en byggande bostadsrättsföreningDatum: 2016-06-16

Fler borde ta chansen att bygga i egen regi - det är socialt, ekonomiskt och behöver inte vara så svårt som det verkar. Här berättar Karin Kjellson om sina erfarenheter av hur det som bostadsrättsförening går att bygga bostäder tillsammans i liten skala.

Att bygga själv kan i själva verket innebära att bygga tillsammans - Karin Kjellson delar med sig av erfarenheter kring att starta en byggande bostadsrättsförening. Läs mer ...

Efterlysning: kooperativ egnahemsrörelseDatum: 2016-06-14

Jag ser inget hopp om att marknaden eller politiken kommer lösa bostadsfrågan. Nu är det vi som civilsamhälle som måste skapa positiv förändring. Vi måste visa att viljan finns, och sen söka stöd hos politiken, hävdar Lisa Deurell i den sjunde artikeln på temat samtida egnahemsrörelser.

I sjunde artikeln på temat egnahemsrörelser menar Lisa Deurell att civilsamhället nu måste fånga upp bollen om bostadsbyggandet och själva se till att vi får de bostäder vi så illa behöver. Läs mer ...

Egnahem är inte tillräckligtDatum: 2016-06-10

En ny egnahemsrörelse kan möjligen få en begränsad betydelse för bostadsbyggandet under förutsättning att villkoren blir oerhört gynnsamma. Politikens förmåga att fatta beslut om villkoren på bostadsmarknaden har väl inte hittills varit kantad av framgång, menar Barbro Engman som är kritisk till om en ny egnahemsrörelse kan få en storskalig samhällseffekt på bostadsbyggandet.

Alla goda krafter ska rikta in sig på att få igång byggandet av det som kan ge stora volymer, säger Barbro Engman och menar att en egnahemsrörelse inte kommer få fart på bostadsbyggandet i stort. Läs mer ...

Tillbaka på byggetDatum: 2016-06-03

När släppte arkitekten taget om bygget? Då bygget startar har arkitekten oftast redan lämnat processen och är i full färd med nästa projekt. Men det finns de som medvetet arbetar sig in i en ny, mer omfattande och mer ansvarstagande arkitektroll, menar Staffan Carenholm - de byggande arkitekterna.

Staffan Carenholm om arkitektens uttåg från byggena under 60-talet och de samtida byggande arkitekternas intåg. Läs mer ...

Fattiga borde äga sin bostad, rika har råd att hyraDatum: 2016-06-01

Ingenstans är det viktigare att värdet av nya byggrätter och förbättringar av befintliga hus kommer de som bor i husen till godo, inte de riskkapitalister och pensionsfonder som nu storhandlar nedgångna hus, hävdar Staffan Schartner i den fjärde artikeln om egnahemsrörelser idag.

Staffan Schartner om orsaker och verkan i ett bostadsbyggande som är allt annat än utopiskt, där höga avkastningskrav stryper mindre aktörers handlingsrum. Läs mer ...

Egnahemsrörelse mot emigration?Datum: 2016-05-31

Vad är bakgrunden till egnahemsrörelsen kring 1900 - i vilken kontext uppstod den? Kopplingen till migrationen gör den intressant att fundera över i dagens situation av nya folkvandringar.

Men att emigration och egnahem kopplades samman betyder inte att de uppstod tillsammans, än mindre att de var samma sak, menar Claes Caldenby i tredje artikeln i serien om egnahemsrörelser. Läs mer ...

En samtida egnahemsrörelse – mer än villorDatum: 2016-05-26

Kan åtgärder för att uppmuntra självbyggeri innebära en avlastning för den kollektiva bostadsförsörjningen? Hur skulle en samtida egnahemsrörelse i så fall kunna se ut?

Vilka exempel finns på när självbyggeri hjälpt till att sänka ingångströsklar på bostadsmarknaden? Detta är andra artikeln i Archileaks debattserie om samtida egnahemsrörelser. Läs mer ...

Det behövs en modern egnahemsrörelseDatum: 2016-05-23

Vi måste låta människor vara en del av att bygga täta städer. Sverige har den kommunala verktygslådan som krävs för en samtida egnahemsrörelse menar Muharrem Demirok (c) kommunalråd i Linköping.

Hur skulle en samtida egnahemsrörelse kunna påverka bostadsbyggandet i dagens Sverige? Muharrem Demirok (c) inleder Archileaks artikelserie på temat. Läs mer ...

Stadsarkitektens återkomstDatum: 2016-05-02

Gävle annonserar efter en ny stadsarkitekt. Inget märkvärdigt med det kan tyckas, men nu råkar det förhålla sig så att Gävle har varit utan stadsarkitekt i 17 år. Staffan Carenholm hoppas nu på verkligt mandat för stadsarkitekten att påverka.

Stadsarkitektens roll - specialisttyckare eller verklig maktutövare? Staffan Carenholm hoppas på det senare när Gävle åter får en stadsarkitekt efter 17 år utan. Läs mer ...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Kvinnors byggforum om "Gestaltad livsmiljö"Datum: 2016-03-14

Kulturdepartementet har i en remiss bjudit in Kvinnors Byggforum (KBF) att lämna synpunkter på betänkande “Gestaltad livsmiljö." Denna sista dagen att lämna in åsikter om betänkandet kommer detta välformulerade yttrande från KBF som efterlyser tydlighet och konkreta förslag samt ett intersektionellt synsätt som de menar saknas.

Kvinnors Byggforum lämnar sina kommentarer kring "Gestaltad Livsmiljö" - den brister i tydlighet och målformuleringar och KBF vill se en omarbetning av betänkandet. Läs mer ...

Bygg vidare på miljonprogrammet!Datum: 2016-03-11

I somras började renoveringen av Krögarvägen 2 i Fittja i norra Botkyrka. Det är ett resultat av Fittja People’s Palace, det program som såg Spridd och NCC gå segrande ur den svenska delen av Nordic Built Challenge 2013. Spridds Klas Ruin är en av de ansvariga arkitekterna.

Social hållbarhet blev en ledstjärna i arbetet med "Fittja people's palace" - ett annat sätt att se på miljonprogrammets kvaliteter och framtidsutsikter. Läs mer ...

Redovisningstekniken driver på byggkostnadernaDatum: 2016-03-04

Hur driver allmännyttornas redovisningsmetoder på byggkostnaderna? Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi vid institutionen för Urbana studier vid Malmö högskola, ger svar.

Kan en förändring i redovisningsteknik göra det billigare att bygga bostäder? Det svarar docent Stig Westerdahl på i denna intervju. Läs mer ...

"Det är våra hem vi pratar om"Datum: 2016-02-19

Var står Hyresgästföreningen i den ombyggnadskris där hyreshöjningar leder till att var fjärde drabbad hyresgäst tvingas flytta? Pedram Kouchakpour är förhandlingschef på Hyresgästföreningen Västra Sverige och ger sin syn på vad som behöver göras.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden. Läs mer ...

Intervju: Fastighetsägarna "Vi får fila lite på den svenska modellen"Datum: 2016-02-15

Vilka är nycklarna till renoveringsfrågan och hur ser maktbalansen mellan fastighetsägare och hyresgäster ut? Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef Martin Lindvall ger sina svar.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden. Läs mer ...

Intervju: Alla ska kunna bo kvar!Datum: 2016-02-12

Den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar bildades i Göteborg januari 2015. Målet är att ”alla som bor i fastigheter som renoveras ska ha faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna”. Så är inte alltid fallet när hyresvärdar vill finansiera underhåll med standardhöjande åtgärder.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Christers felskärDatum: 2016-02-01

Den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö skulle ha kunnat visa hur arkitektur kan bidra till att lösa vår tids stora samhällsbyggnadsfråga. Men utredningen är alltför vag, anser Örjan Wikforss.

Och att finansiera en ny myndighet genom att skära bort stora delar av ArkDes är alltför defensivt. Det är satsningar, inte nedskärningar arkitekturpolitiken behöver.
Läs mer ...

Ketchupeffekt i bostadsbristens kölvatten Datum: 2016-01-29

Vi som är lite mer intresserade av bostadspolitik blir alltid extra glada när diskussionen tar fart. Det enda problemet är att diskussionen alltför ofta tar fart när det inträffat någon skandal av något slag. En offentlig person, vanligtvis en politiker, som är inblandad i en lägenhetsaffär är en skandalklassiker.

Barbro Engman pratar om ketchupeffekt i bostadspolitiken och diskuterar skillnader och förutsättningar på bostadsmarknaden. Hon efterlyser en höjd ambitionsnivå vid det politiska förhandlingsbordet. Läs mer ...

Bostadsmarknaden: hög tid för ledarskapDatum: 2016-01-26

Svensk bostadsmarknad krisar. Fler och fler människor ställs utanför en fungerande bostadsmarknad. Skillnaderna mellan de som är etablerade på bostadsmarknaden och de som har stängts ute ökar dag för dag. På svensk bostadsmarknad är man antingen insider eller outsider.

Staffan Carenholm diskuterar ytterligheter på bostadsmarknaden och (avsaknaden av) bostadspolitik i Sverige de senaste decennierna. Läs mer ...

Sverige renoverar!Datum: 2016-01-22

Vad är en upprustning? Boverkets utredare konstaterade nyligen att ombyggnader leder till att ”de som har det sämst ställt har färre och färre områden att flytta till”, att en fjärdedel av de boende flyttar och att socialstödet till de kvarboende ökar.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Den som föreslår typgodkända hustyper förstår inte vad stad ärDatum: 2016-01-13

De slutsatser som utredningen drar och som återkommer i dagens utspel är tyvärr ledsamt förutsägbara. Här finns inte ett spår av insikt om att bostadsbyggande samtidigt är stadsbyggande. Det menar Staffan Schartner. Läs mer...

Allmännyttans allmänna nyttaDatum: 2015-12-10

Bostadsbristen har på ett brutalt sätt blivit synliggjord. Den brist på bostäder som vuxit fram under flera årtionden framstod i blixtbelysning när de flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige tvingas sova i tält eller utomhus.

Barbro Engman påminner om allmännyttans uppdrag och hoppas att man tar tillvara på möjligheten att vara till allmän nytta och agerar för att råda bot på bostadsbristen. Läs mer ...

Vägen till FrihamnenDatum: 2015-05-05

Historien om Kvillebäcken kan berättas på flera sätt men någon framgångssaga om integration och social hållbarhet är den inte. Läs mer...

Mellanstaden - för en alternativ markpolitikDatum: 2015-04-17

I forskningsstudien Mellanstaden visar Paradiso Arkitekter på den ojämnlika fördelningen av stadens resurser och på möjligheterna med en alternativ markpolitik. Läs mer...

Utestängning och inlåsningDatum: 2015-04-15

För att råda bot på bostadsmarknadens tröghet krävs insiktsfull och modig politik. Läs mer...

Lite visioner vore på sin plats!Datum: 2015-02-05

Förr sågs bostaden som en social rättighet. Idag ska marknaden lösa bostadsbehovet. Barbro Engman efterlyser bostadspolitiska visioner.

Läs hur de bostadspolitiska målen under de senaste årens politik har förändrats. Läs mer ...

(Hyres)rätt och felDatum: 2015-01-08

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten.

Barbro Engman reflekterar över den orättvisa det innebär. Läs mer ...

En inkluderande plan- och byggprocess, tack!Datum: 2015-01-07

Kvinnors Byggforum har den 1 december 2014 lämnat synpunkter på Socialdepartements promemoria ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31). Här sammanfattar de sitt svar.

KBF har tidigare framfört anmärkningar på delutredningsförfaranden, att det faktum att plan- och bygglagen utreds i delrapporter utan helhetsperspektiv är att behandla frågan med vårdslöshet. En reform av plan- och bygglagen kräver en bred allmän diskussion och stor eftertanke. Kvinnors Byggforum vill återigen påpeka detta.

Läs mer ...

Blandstad?Datum: 2014-11-28

Barbro Engman befinner sig just nu i "lilla Tibet" i Kathmandu och funderar över blandstaden och hur man skapar goda miljöer som är till för alla.

Hon uppmanar till att lägga ner blandarpolitiken och att använda de få resurser som finns tillgängliga till att renovera miljonprogrammet så att människor där känner sig värdefulla istället för oönskade. Läs mer ...

Krävs bostadsbubbla för billiga hyresrätter?Datum: 2014-11-07

Barbro Engman har varit en sväng i USA och ser likheter mellan Sveriges hyressättningsmodell och USAs hyresregleringslagar.

Hon funderar på om det krävs en bostadsbubbla för att en satsning på hyresrätter till rimliga hyror ska bli av. Läs mer ...

Hammarby Sjöstad – ett nutida miljonprogram?Datum: 2014-10-03

Hammarby Sjöstad var flitigt omskrivet för ett tiotal år sen. Nu har tillräckligt lång tid gått för att se nya sidor av området. Barbro Engman betraktar sin stadsdel och ser likheter med miljonprogrammets planering. Läs mer...

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet! Del 1/2Datum: 2014-10-07

Bostadsbristen var en av valets stora frågor. Men det räcker inte att prata om bostäder.

Lika viktigt är att samtidigt bygga hållbara städer, där vi inte bara bor utan faktiskt känner oss hemma. Läs mer ...

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet! Del 2/2Datum: 2014-10-07

Fortsättning på "Så ökar vi (bo)stadsbyggandet!" - debatt från Almedalen. Läs mer...

Den frånvarande medborgarenDatum: 2014-09-22

Det byggda resultatet skriker bristande samverkan mellan olika aktörer, skriver Örjan Wikforss.

Medborgardialog syftar till ingenting mindre än att se till att medborgaren som problemställare är närvarande i replikskiftet hela tiden och överallt för att överbrygga ägo-, förvaltnings- och kompetensgränserna. Läs mer ...

Vilka samhällen ska vi bygga?Datum: 2014-09-12

Många menar att politiken abdikerat och släppt bostadspolitiken. Det är fel. Politiker bedriver visst bostadspolitik. Fast resultatet är inte särskilt lysande. Trots att vi alla vet att vi inte bygger hus utan samhällen så förs ingen debatt om byggandets konsekvenser. Läs mer...

Hur kan arkitektur lösa ungas boende?Datum: 2014-09-09

Bostadsbristen för unga är akut. En pecha kucha under Almedalsveckan 2014 samlade fem arkitektkontor som presenterade konkreta förslag på hur krisen ska lösas med innovativa, yt- och kostnadseffektiva projekt.

Därefter följde ett panelsamtal med beställare och politiker. Läs mer ...

Bygg bort bostadsbristenDatum: 2014-09-04

Det råder idag bostadsbrist i många delar av Sverige. Främst i Stockholm, men även i Malmö och Göteborg är det nästintill omöjligt för exempelvis unga som vill flytta hemifrån att få en bostad. Men trots ett stort behov så byggs det väldigt lite nya bostäder.

Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Läs mer ...

Bostadspolitik från 1900 fram tills idagDatum: 2014-06-19

Precis som för hundra år sedan har vi alarmerande bostadsbrist. Vilka lösningar finns för framtiden och vad kan vi lära av historien. Ola Nylander berättar om bostadspolitik från 1900 fram tills idag.

Hur kommer det sig att hyrorna blir så höga på de bostäder som byggs idag? Läs mer ...

Attefalls ofullbordade planerDatum: 2014-04-14

Det modiga förslaget om områdesplan skrotades av bostadsministern som istället satsade allt krut på att ta bort kravet på att upprätta detaljplan. Men vi behöver planera våra gemensamma rum i staden, skriver Örjan Wikforss.

Stadsplanering är ett verktyg, inte ett hinder som bostadsministern påstår. Läs mer ...

SVENSK BOSTADSARKITEKTUR – DEN NEGATIVA SPIRALENDatum: 2014-01-08

”Kompromissa inte bort ert kunnande och era idéer. För lite oväsen och kräv att få ta plats i det offentliga samtalet”, skriver Emma Jonsteg

"Stå upp för vad ni tror på och ser är det rätta att göra. Läs mer ...

Byggherrar, bostadsbristens enda röst? Datum: 2013-12-16

”Hur illa är det egentligen, överdriver ni inte, det löser sig väl alltid ändå” Vanda Kehr ser en kamp om tolkningsföreträdet gällande bostadskrisen.

Unga är inte en homogen grupp, men de flesta unga utan bostad har oftast tre saker gemensamt: osäkra anställningsvillkor, dålig ekonomi utan en sparad insats till att ta ett bolån, och otillräckligt med kötid för att få en hyresrätt. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

Den svenska bostadsmarknaden är rasistiskDatum: 2014-01-15

Bostadsmarknaden idag är diskriminerande och till och med rasistisk. Det menar Irene Molina som avlivar myten om att den etniska segregationen är självvald, det vill säga att människor med utländsk bakgrund bara vill bo med andra invandrare.

Så är det inte men det är bekvämt för majoritetssamhället att tro det. Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

Skit i bilen och bygg istället!Datum: 2013-05-22

"Vi måste bygga bort bostadsbristen och det är dags att slopa parkeringsnormen."
Stockholm förväntas växa med ett helt Göteborg fram till 2030, men en yta motsvarande halva Gotland kommer gå till parkering.

"När vi planerar för framtidens stad som om är tät, hållbar och tillgänglig, med en utbyggd kollektivtrafik måste vi tänka om. Vi har inte råd att subventionera bilismen."
Även med det nya körkortet inom räckhåll är Vanda övertyad om att hon inte kommer att köpa någon bil. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...