Artiklar taggade med: bostadskris

Egnahem är inte tillräckligtDatum: 2016-06-10

En ny egnahemsrörelse kan möjligen få en begränsad betydelse för bostadsbyggandet under förutsättning att villkoren blir oerhört gynnsamma. Politikens förmåga att fatta beslut om villkoren på bostadsmarknaden har väl inte hittills varit kantad av framgång, menar Barbro Engman som är kritisk till om en ny egnahemsrörelse kan få en storskalig samhällseffekt på bostadsbyggandet.

Alla goda krafter ska rikta in sig på att få igång byggandet av det som kan ge stora volymer, säger Barbro Engman och menar att en egnahemsrörelse inte kommer få fart på bostadsbyggandet i stort. Läs mer ...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Hyror för de som hänger med i svängarnaDatum: 2015-06-25

Marknadshyror går hand i hand med social housing. Där marknaden huserar måste politiken ordna subventionerade bostäder. Vi kommer att få en hyresmarknad för de som kan hänga med i svängarna och en för de som saknar svängrum.

Barbro Engman efterlyser en bostadspolitik som garanterar allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Läs mer ...

Subventioner kommer i olika former och storlekar!Datum: 2015-04-30

Det finns knappast något i den bostadspolitiska debatten som är så värdeladdat som ordet subvention.

Barbro Engman menar att det handlar om i vilken form staten kan stötta bostadssektorn, för i någon form har det alltid skett.
Läs mer ...