Artiklar taggade med: bostadspolitik

Kampen om planeringenDatum: 2016-05-16

Det pågår en veritabel kamp om initiativet i samhällsplaneringen. Man överträffar varandra i förslag om att skrota regler och ta bort processteg. Men med helt olika syften, skriver Örjan Wikforss. Läs mer...

Ketchupeffekt i bostadsbristens kölvatten Datum: 2016-01-29

Vi som är lite mer intresserade av bostadspolitik blir alltid extra glada när diskussionen tar fart. Det enda problemet är att diskussionen alltför ofta tar fart när det inträffat någon skandal av något slag. En offentlig person, vanligtvis en politiker, som är inblandad i en lägenhetsaffär är en skandalklassiker.

Barbro Engman pratar om ketchupeffekt i bostadspolitiken och diskuterar skillnader och förutsättningar på bostadsmarknaden. Hon efterlyser en höjd ambitionsnivå vid det politiska förhandlingsbordet. Läs mer ...

Den som föreslår typgodkända hustyper förstår inte vad stad ärDatum: 2016-01-13

De slutsatser som utredningen drar och som återkommer i dagens utspel är tyvärr ledsamt förutsägbara. Här finns inte ett spår av insikt om att bostadsbyggande samtidigt är stadsbyggande. Det menar Staffan Schartner. Läs mer...

Byggmästaren som vågade byggaDatum: 2015-11-30

Olle Engkvist var byggmästaren med stort yrkeskunnande och en social åskådning. Örjan Wikforss skriver om en byggmästare som vågade bygga utan att vänta på statliga ingripanden. Läs mer...

Kaplan = AttefallDatum: 2015-10-07

Den rödgröna regeringens byggregelretorik är numera till förväxling lik den tidigare borgerliga regeringens, anser Örjan Wikforss.

Tar man bort regler och processteg utan att ersätta dem med annan form av kunskap ökar riskerna i projekten dramatiskt. Läs mer ...

Hyror för de som hänger med i svängarnaDatum: 2015-06-25

Marknadshyror går hand i hand med social housing. Där marknaden huserar måste politiken ordna subventionerade bostäder. Vi kommer att få en hyresmarknad för de som kan hänga med i svängarna och en för de som saknar svängrum.

Barbro Engman efterlyser en bostadspolitik som garanterar allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Läs mer ...

Subventioner kommer i olika former och storlekar!Datum: 2015-04-30

Det finns knappast något i den bostadspolitiska debatten som är så värdeladdat som ordet subvention.

Barbro Engman menar att det handlar om i vilken form staten kan stötta bostadssektorn, för i någon form har det alltid skett.
Läs mer ...

Vem ska betala för renoveringarna? Datum: 2015-03-31

DEBATT: vem ska betala för renoveringarna av miljonprogrammet? Läs mer...

Markanvisningsfusk - faktum eller fördom?Datum: 2014-11-17

Debatten om markanvisningstävlingar och om huruvida vinnande förslag förvanskas i processen har plötsligt börjat hetta till. Men finns problemet i hela landet? Och vad säger kommunen i frågan? Läs mer...

Stoppa markanvisningsfusket!Datum: 2014-10-20

Hur är det över huvud taget möjligt att vinna framgång med lösningar som sedan inte byggs som tänkt och utlovat? Fusket i markanvisningstävlingar måste stoppas, skriver Örjan Wikforss.

Bostadsbyggarna ska inte ge sig ut på denna vingliga färd där allt verkar vara möjligt utlova och ta tillbaka, men kommunerna ska inte heller bjuda in till ett sådant förfarande. Läs mer ...

Bostadspolitik från 1900 fram tills idag - Öppen föreläsningDatum: 2014-06-10

Hur kommer det sig att hyrorna blir så höga på de bostäder som byggs idag? Kom och lyssna när Ola Nylander berättar om bostadspolitik från 1900 fram tills idag.

Ola Nylander är forskare och lärare på Chalmers tekniska Högskola i Göteborg. Han har nyligen gett ut en bok som handlar bland annat om hur bostadspolitiken sett ut i Sverige sedan 1850-talet fram tills idag. Läs mer ...

Vem behöver en tyst arkitekt?Datum: 2014-01-27

Att många planer på mycket höga hus är orealistiska redan när de presenteras av glatt kommunalråd med modell i näven, vet de flesta arkitekter. Problemet är att nästan ingen säger vad de vet om projektens begränsade möjligheter att bli genomförda.

Man håller tyst och skrockar sedan belåtet när projektet åker i papperskorgen. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

Innovation i bostadsbyggandet - en nyckel för att lösa bostadsbristenDatum: 2013-07-03

Bostadsbyggandet står och stampar samtidigt som bostadsbristen eskalerar. Hur får vi fram innovation inom bostadsbyggandet?

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...