Artiklar taggade med: bostadsrätt

Hyresgäster - goda grannar eller en dålig affär?Datum: 2017-02-10

Är det marknaden som ska bestämma vilka bostäder vi ska bygga? Barbro Engman diskuterar gentrifiering, bristande solidaritet och drivkrafter på bostadsmarknaden.

Är gentrifiering en naturlag i bostadsutvecklingen där hyresgäster i ett bostadsrättsområde bara kan resultera i sjunkande bostadsvärde? Barbro Engman diskuterar drivkrafter i bostadsbyggandet. Läs mer ...

Boendekarriär - vad i herrans namn är det?Datum: 2016-10-17

Häromdagen stötte jag på det igen, begreppet boendekarriär. Boendekarriärbegreppet verkar vara still going strong i politiken och bland många människor. Barbro Engman ifrågasätter synen på boende som något att göra karriär i.

Är det nya och moderna bara är till för de som vill eller tvingas äga sin bostad? Barbro Engman spekulerar i vad begreppet "bostadskarriär" egentligen innebär. Läs mer ...

(Hyres)rätt och felDatum: 2015-01-08

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten.

Barbro Engman reflekterar över den orättvisa det innebär. Läs mer ...