Artiklar taggade med: hyresrätt

Hyresgäster - goda grannar eller en dålig affär?Datum: 2017-02-10

Är det marknaden som ska bestämma vilka bostäder vi ska bygga? Barbro Engman diskuterar gentrifiering, bristande solidaritet och drivkrafter på bostadsmarknaden.

Är gentrifiering en naturlag i bostadsutvecklingen där hyresgäster i ett bostadsrättsområde bara kan resultera i sjunkande bostadsvärde? Barbro Engman diskuterar drivkrafter i bostadsbyggandet. Läs mer ...

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållitDatum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna. Barbro Engman frågar sig varför fastighetsägare inte förbättrar och underhåller dessa hus kontinuerligt. Läs mer ...

Boendekarriär - vad i herrans namn är det?Datum: 2016-10-17

Häromdagen stötte jag på det igen, begreppet boendekarriär. Boendekarriärbegreppet verkar vara still going strong i politiken och bland många människor. Barbro Engman ifrågasätter synen på boende som något att göra karriär i.

Är det nya och moderna bara är till för de som vill eller tvingas äga sin bostad? Barbro Engman spekulerar i vad begreppet "bostadskarriär" egentligen innebär. Läs mer ...

Egnahem är inte tillräckligtDatum: 2016-06-10

En ny egnahemsrörelse kan möjligen få en begränsad betydelse för bostadsbyggandet under förutsättning att villkoren blir oerhört gynnsamma. Politikens förmåga att fatta beslut om villkoren på bostadsmarknaden har väl inte hittills varit kantad av framgång, menar Barbro Engman som är kritisk till om en ny egnahemsrörelse kan få en storskalig samhällseffekt på bostadsbyggandet.

Alla goda krafter ska rikta in sig på att få igång byggandet av det som kan ge stora volymer, säger Barbro Engman och menar att en egnahemsrörelse inte kommer få fart på bostadsbyggandet i stort. Läs mer ...

Tak över huvudet - en rättighet eller en lyx?Datum: 2016-04-04

Antalet valmöjligheter för den som söker en bostad är snart nere på noll givetvis med undantag för de som fortfarande kan köpa en bostad. Men för alla andra ser det dystert ut, menar Barbro Engman. Läs mer...

Marknadshyra = hyreshöjningDatum: 2016-03-01

"Vi är naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster från hyresgäster till fastighetsägare, att det givetvis är ett problem och att man därför måste ha modeller för att dämpa effekterna av denna omfördelning." Barbro Engman citerar Assar Lindbäck i sin senaste krönika.

Omfördelningen av kapital i relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare diskuteras av Barbro Engman. Hon menar att marknadshyror per definition leder till, för samhället och hyresgästen, kostsamma hyreshöjningar. Läs mer ...

Dags att skapa balans mellan att äga och att hyra Datum: 2015-09-03

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas.

Barbro Engman välkomnar utredningen och reflekterar över obalansen mellan att äga och att hyra sin bostad. Hon menar att vi är i ett läge där hyresgäster renoveras bort och kastas ut i otrygghet samtidigt som de svenskar som äger sina bostäder är mest gynnade i hela EU.
Läs mer ...

(Hyres)rätt och felDatum: 2015-01-08

Idag anses en boendeform rätt och den andra fel – vi ska äga, inte hyra. De senare årens politik har inneburit konsekvent missgynnande och nedvärdering av hyresrätten.

Barbro Engman reflekterar över den orättvisa det innebär. Läs mer ...