Artiklar taggade med: krönika

Prata om affärenDatum: 2014-02-17

Få arkitektföretag startas med den uttryckliga ambitionen att tjäna pengar.

Drivkraften ligger i att få möjlighet att arbeta inom sin profession självständigt och under rimlig frihetsgrad. Ibland frestas man säga att arkitekter söker projektmöjligheter när andra företag söker affärsmöjlighete Läs mer ...

Vem behöver en tyst arkitekt?Datum: 2014-01-27

Att många planer på mycket höga hus är orealistiska redan när de presenteras av glatt kommunalråd med modell i näven, vet de flesta arkitekter. Problemet är att nästan ingen säger vad de vet om projektens begränsade möjligheter att bli genomförda.

Man håller tyst och skrockar sedan belåtet när projektet åker i papperskorgen. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

Arkitekt I ekonomismens tidDatum: 2013-12-06

Vi lever i en tid med blind tilltro till det ekonomiska kunnandets förmåga. Det har nu gått så långt att man inte ens försöker hävda arkitekturen i sin egen rätt, skriver Örjan Wikforss.

Det värsta är den gradvisa förskjutningen i argumentationen för en arkitektonisk lösning, från dess kvaliteter för de människor som ska verka i byggnaden till hur mycket pengar man kan tjäna på den. Läs mer ...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

Örjan Wikforss ny krönikörDatum: 2013-10-28

Vi är glada över att få presentera Örjan Wikforss som ny krönikör hos Archileaks.

Nyckelord är arkitektur, planering, forskning, projektledning, kommunikation, användarperspektiv, arkitekter, politik och omvärld. Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

Skit i bilen och bygg istället!Datum: 2013-05-22

"Vi måste bygga bort bostadsbristen och det är dags att slopa parkeringsnormen."
Stockholm förväntas växa med ett helt Göteborg fram till 2030, men en yta motsvarande halva Gotland kommer gå till parkering.

"När vi planerar för framtidens stad som om är tät, hållbar och tillgänglig, med en utbyggd kollektivtrafik måste vi tänka om. Vi har inte råd att subventionera bilismen."
Även med det nya körkortet inom räckhåll är Vanda övertyad om att hon inte kommer att köpa någon bil. Läs mer ...

Vanda Kehr ny krönikör på Archileaks Datum: 2013-05-22

Vi är enormt glada att få presentera Archileaks nya krönikör, Vanda Kehr. Vanda kommer skriva om frågor kring bostadspolitik, jämlikhet, miljö och stad. I sin första krönika gör hon upp med parkeringsnormen.

Med en bakgrund från Kvinnors byggforum, jagvillhabostad.nu & Sveriges Arkitekters styrelse så har hon koll. Läs hennes första krönika på Archileaks. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Den svarta polonDatum: 2013-02-28

"Arkitekten har blivit ett inköp, likvärdig med andra inköp." säger Staffan Carenholm och menar att det är dags för arkitekterna att sätta ner foten och börja vara med och sätta upp spelreglerna.

I en svart polo satt JMs VD, Johan Skoglund, i Arkitekturgalans samtalssoffa och förklarade vad arkitekten borde bli bättre på, vilket var mycket. I publiken satt 700 arkitekter utan att säga emot och stå upp för sin yrkesroll. Den svarta polon klarar vi oss helst utan. Men när ska arkitekterna börja ta strid för sitt yrke? Läs mer ...

DeveloperDatum: 2013-01-24

Allt fler arkitektkontor börjar bygga i egen regi, med en ambition att lära sig mer om byggprocessen och få se arkitektoniska ambitioner förverkligade, inte förvanskade.

"Att utveckla sin affär handlar nu inte bara om att hitta mer varierande modeller för prissättning."
Staffan Carenholm menar att arkitektföretagen behöver kliva ur sin traditionella form och tänka nytt. Läs mer ...

Särkraven är inte bovenDatum: 2013-01-18

De stora byggbolagen har länge förfäktat uppfattningen att det man kallar kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggandet. Men Staffan Carenholm menar att byggbolagen missar målet. Helt andra orsaker fördyrar bostadsbyggandet. Läs mer...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...