Artiklar taggade med: lisa deurell

Efterlysning: kooperativ egnahemsrörelseDatum: 2016-06-14

Jag ser inget hopp om att marknaden eller politiken kommer lösa bostadsfrågan. Nu är det vi som civilsamhälle som måste skapa positiv förändring. Vi måste visa att viljan finns, och sen söka stöd hos politiken, hävdar Lisa Deurell i den sjunde artikeln på temat samtida egnahemsrörelser.

I sjunde artikeln på temat egnahemsrörelser menar Lisa Deurell att civilsamhället nu måste fånga upp bollen om bostadsbyggandet och själva se till att vi får de bostäder vi så illa behöver. Läs mer ...

En skola i ruinerDatum: 2014-09-08

Det pågår en konkurrens om städernas utrymme där den kommersiella världen konkurrerar ut det allmänna. Skolbyggnader byggs om till bostadsrätter samtidigt som friskolor flyttar in i industriområden.

Lisa Deurell menar att vi behöver diskutera hur städer kan utveckla strategier för att säkra de gemensamma rummen. Läs mer ...

REPLIK: På vilka empiriska grunder?Datum: 2014-03-18

Att grunda sin forskning på observationer är inte sämre empiri. Det menar etnologen Joakim Forsemalm Läs mer...

Stadens nya kläderDatum: 2014-02-07

Språket är mäktigt. Orden är tankens minsta byggstenar. Kanske kan vi börja där, genom att tala klarspråk.

Det finns få benämningar så belastade som ordet förort. Förort är nästan alltid negativt laddat .... Läs mer ...

REPLIK: YIMBY sprider en onyanserad bild av stadenDatum: 2014-02-24

YIMBY reproducerar och förstärker en onyanserad förståelse av stadslandskapet menar Lisa Deurell i en replik till Patrik Andersson. Läs mer...

REPLIK: Folk röstar med sina flyttlassDatum: 2014-02-13

"Folk röstar med sina flyttlass" säger Patrik Andersson, YIMBY i en replik till Lisa Deurell.

I en tätare stad finns fler möten, arbetsplatser och funktioner inom gångavstånd. Läs mer ...

Låt villakvarteren bli stadDatum: 2013-10-02

Medan staden skriker efter fler centrala bostäder ligger villakvarteren tyst och brer ut sig som en barriär som förhindrar staden att växa. Lisa Deurell uppmanar Stockholms kommun till förtätning och låta villakvarteren få bli stad.

Förlegade detaljplaner förhindrar stadens utveckling där villaområdena förblir tillgängligt för endast få förunnade. Går det inte att utveckla de befintliga stadsdelarna? Läs mer ...

SKANSKA undviker obekväma frågorDatum: 2013-07-14

SKANSKA bjöd in Enrique Penalosa till Almedalen, men duckar för de frågor om trafikmakt som han ställer menar Lisa Deurell. Läs mer...