Artiklar taggade med: renovräkning

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som inte underhållitDatum: 2016-12-09

Rikta ilskan mot de fastighetsägare som tillåtit sina fastigheter att förfalla under lång tid. Att folk vräks p.g.a. att de förväntas ta kostnaden för omfattande renoveringar av nedgångna hus hade kunnat undvikas, menar Barbro Engman.

Runt om i hela världen i både rika och fattiga länder står hus och förfaller företrädesvis runt de stora städerna. Barbro Engman frågar sig varför fastighetsägare inte förbättrar och underhåller dessa hus kontinuerligt. Läs mer ...

"Det är våra hem vi pratar om"Datum: 2016-02-19

Var står Hyresgästföreningen i den ombyggnadskris där hyreshöjningar leder till att var fjärde drabbad hyresgäst tvingas flytta? Pedram Kouchakpour är förhandlingschef på Hyresgästföreningen Västra Sverige och ger sin syn på vad som behöver göras.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden. Läs mer ...

Intervju: Fastighetsägarna "Vi får fila lite på den svenska modellen"Datum: 2016-02-15

Vilka är nycklarna till renoveringsfrågan och hur ser maktbalansen mellan fastighetsägare och hyresgäster ut? Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef Martin Lindvall ger sina svar.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden. Läs mer ...

Intervju: Alla ska kunna bo kvar!Datum: 2016-02-12

Den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar bildades i Göteborg januari 2015. Målet är att ”alla som bor i fastigheter som renoveras ska ha faktisk möjlighet att bo kvar i samband med renoveringarna”. Så är inte alltid fallet när hyresvärdar vill finansiera underhåll med standardhöjande åtgärder.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Upprustning - Gårdsten visar vägenDatum: 2016-02-08

Hur kan den brinnande frågan om upprustning av miljonprogrammet lösas samtidigt som arbetstillfällen skapas? Gårdstensbostäder bildades 1997 för att rusta upp en av Sveriges mest eftersatta stadsdelar. Idag är Gårdsten ett välfungerande samhälle och en förebild inom arbete med boendemedverkan och social hållbarhet.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

En svensk modell för 2030?Datum: 2016-02-05

Malmö stads Bjarne Stenquist höll fram till 2014 i Bygga-om-dialogen i Lindängen. Målet var att rusta upp Lindängens miljonprogram utan stora subventioner och utan stora hyreshöjningar. På så sätt ville man hitta nycklar till ”en svensk modell 2030”.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Sverige renoverar!Datum: 2016-01-22

Vad är en upprustning? Boverkets utredare konstaterade nyligen att ombyggnader leder till att ”de som har det sämst ställt har färre och färre områden att flytta till”, att en fjärdedel av de boende flyttar och att socialstödet till de kvarboende ökar.

Det renoveras i Sverige, men till vilket pris? I en serie artiklar för Archileaks kommer Jonas Bäckström undersöka olika strategier för renovering och deras sociala konsekvenser. I samtal med fastighetsbolag och aktivister tar han reda på vad det innebär, för de boende och för staden.
Läs mer ...

Vem ska betala för renoveringarna? Datum: 2015-03-31

DEBATT: vem ska betala för renoveringarna av miljonprogrammet? Läs mer...