Artiklar taggade med: stadsutveckling

Stadens arkitektDatum: 2016-11-11

Fler städer anställer stadsarkitekter men deras mandat ser olika ut. Stadsarkitekten som fri spelare är en intressant utveckling, men förknippad med risker. Jag tycker att stadsarkitekten måste ha en tydlig position och sitt mandat förankrat i organisationen. Det handlar ytterst om makt och det ska mycket till för att den frie spelaren kan bli en maktfaktor, menar Staffan Carenholm.

Stadsarkitekten är på frammarsch men vad har rollen egentligen för mandat att påverka? Det diskuterar Staffan Carenholm i dagens krönika. Läs mer ...

Det värdelösa samtycketDatum: 2016-01-25

Den samtida svenska arkitekturdiskursen kretsar kring en rad ständigt återkommande begrepp som formar målbilden för en växande stad – ord som täthet, variation, mångfald, småskalig, spontan och informell. Dessa termer ställs ofta mot de senmodernistiska ideal som präglade bygget av miljonprogramsförorterna i efterkrigstidens framväxande välfärdsstat. I en stad som Stockholm manifesteras denna dikotomi pedagogiskt i “tullgränsen”, där den täta innerstaden slutar och den löst definierade “ytterstaden” tar vid. Då viljan är att till varje pris undvika resultatet av den förra storskaliga expansionen – vilken resulterade i vad som av somliga beskrivs som “isolerade enklaver” – är det nu meningen att innerstaden inte bara ska exploateras så mycket det går; den, och inte minst dess karaktär, ska “växa utåt” och “fylla hålen” . Inom ramen för denna vision kryllar det således av projekt som trots sin storskaliga natur strävar efter ett uttryck i linje med nämnda begrepp.

Helena Andersson och Filip Mesko kritiserar stadsbyggandets vaga målformuleringar. Läs hela texten på Archileaks eller Skalan.

En kritik mot arkitekturdiskursens vaga floskler i en beskrivande jämförelse mellan Stockholm och Aten. Begrepp som varierat och småskaligt dissekeras med hjälp av praktiska exempel. Läs mer ...

Kaplan = AttefallDatum: 2015-10-07

Den rödgröna regeringens byggregelretorik är numera till förväxling lik den tidigare borgerliga regeringens, anser Örjan Wikforss.

Tar man bort regler och processteg utan att ersätta dem med annan form av kunskap ökar riskerna i projekten dramatiskt. Läs mer ...

Är gentrifiering fortfarande relevant?Datum: 2015-09-04

50 år efter att begreppet gentrifiering myntades används det fortfarande flitigt. Men hjälper det oss verkligen att komma framåt?

I inledningen till antologin Gentrifiering uppmanar redaktörerna Chatarina Thörn och Helena Holgersson till fler lokala gentrifieringsstudier. Men vad ska det egentligen ge? Joakim Forsemalm anser det vara dags att ta steget från problemformulering till konkret förändringsarbete.

Läs mer ...

Ma Yansong - Shanshui CityDatum: 2014-11-21

Ma Yansong från kinesiska MAD berättar om kontorets arbetsfilosofi och projekt. Läs mer...

Renässans för borgerlig stadsplaneringDatum: 2014-04-11

Vad var det som gick snett och vilka lärdomar för framtiden kan vi dra av historien? Henrik Nerlund, Erika Wörman och Per Wirtén samtalar om stadsplanering, arkitektur och ideologi. Läs mer...

Bortom diskursurbanismenDatum: 2014-03-06

Stadsbyggande är mer än diskurser. Konkreta förslag på hur dagens stadsutveckling ska utformas kräver mer än diskurskritik .

Det menar Johannes Hulter, som vill se en diskussion om stadsplanering bortom diskursurbanismen. Läs mer ...

Lokala initiativ bygger den moderna stadenDatum: 2013-12-09

Arenabyggen, Vikingaparker eller Förbifarter. Varför har politiken så svårt för att stimulera lokala och småskaliga initiativ?

Anders Tväråna vill se en annan urbanisering, där lokala ansatser går före storskaliga satsningar. Läs mer ...

Låt villakvarteren bli stadDatum: 2013-10-02

Medan staden skriker efter fler centrala bostäder ligger villakvarteren tyst och brer ut sig som en barriär som förhindrar staden att växa. Lisa Deurell uppmanar Stockholms kommun till förtätning och låta villakvarteren få bli stad.

Förlegade detaljplaner förhindrar stadens utveckling där villaområdena förblir tillgängligt för endast få förunnade. Går det inte att utveckla de befintliga stadsdelarna? Läs mer ...

Almedalen 2013, en bostadspolitisk festival?Datum: 2013-07-05

Arkitekter utan gränser fick förtroendet att rapportera för Archileaks under Almedalen och bortsett från vår egen programpunkt “Vem ska bort? Ett spel om rätten till staden” (länk) sedan i måndags kväll har vi sprungit mellan tält, ruiner, caféer och kongresscenter.

Med relativt fria tyglar och insikten om att ordet är fritt, Almedalen hett och politik engagerande, har vi twittrat, diskuterat och delat vår upplevelse på plats. Veckan har bjudit (och fortsätter att bjuda) på en myriad av events, debatter och seminarier kring bostads- och arkitekturpolitiska frågor. Arkitekter utan gränsers fokus på en rättvis och hållbar byggd miljö är en i raden av olika intressen som speglas under veckan.
Läs mer ...

Höga markpriser - hinder för det goda boendet? Datum: 2013-07-03

Höga markpriser - hinder för det goda boendet? Kommunernas markpolitik har stor betydelse för både kvantiteten och kvaliteten i bostadsbyggandet.

Vi förklarar hur det hänger ihop! Hur får vi en ökad transparens? Hur förenar vi olika intressen så att vi får en god stadsbyggnad? Läs mer ...

Innovation i bostadsbyggandet - en nyckel för att lösa bostadsbristenDatum: 2013-07-03

Bostadsbyggandet står och stampar samtidigt som bostadsbristen eskalerar. Hur får vi fram innovation inom bostadsbyggandet?

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

Vem ska bort? Ett spel om rätten till stadenDatum: 2013-07-03

Förortens renovering och centrumkärnans segregation är exempel där särintressen kan hamna i konflikt. Vem är det som vinner i spelet om utrymme, och vem tvingas bort?

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

QIMBY - Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet Datum: 2013-07-03

Alla pratar om att städer måste växa, men få pratar om hur. Hur, vad och var bör vi bygga för att skapa hållbara städer som vi kan var stolta över? Det handlar om Qimby: Kvalitet i mitt kvarter.

För att hålla er uppdaterade om vad som händer i Almedalen publicerar vi Sveriges akademikers centralorganisation, Sacos föreläsningar om arkitektur och stadsbyggnad här på Archileaks. Läs mer ...

DELTA-XDatum: 2013-06-19

Vad som ska hända med miljonprogrammet är omdebatterat. De flesta förslagen är paradoxalt lika storskaliga som den kritiserade planering som låg bakom området.

Pelle Backman och Ebba Hallin vill istället låta en småskalig förändring växa fram underifrån, utan att i förväg bestämma exakt hur det ska bli. Läs mer ...

EUROPAN - vad händer efter vinsten? Datum: 2013-06-04

Hur många av de vinnande Europan-förslagen är det egentligen som genomförs?
Vi har gått igenom de tre senaste omgångarna av Europan för att se hur det ligger till.

En vanlig bild är att "nästan ingenting blir byggt". Men vad är egentligen ett genomförande av tävling som allt mer riktar sig mot stadsplanering? Läs mer ...

Skit i bilen och bygg istället!Datum: 2013-05-22

"Vi måste bygga bort bostadsbristen och det är dags att slopa parkeringsnormen."
Stockholm förväntas växa med ett helt Göteborg fram till 2030, men en yta motsvarande halva Gotland kommer gå till parkering.

"När vi planerar för framtidens stad som om är tät, hållbar och tillgänglig, med en utbyggd kollektivtrafik måste vi tänka om. Vi har inte råd att subventionera bilismen."
Även med det nya körkortet inom räckhåll är Vanda övertyad om att hon inte kommer att köpa någon bil. Läs mer ...

Paneldebatt om nya AvenynDatum: 2013-05-14

Hur kommer nya Avenyn att se ut?
Den 7e maj bjöd Wallenstam in till ett samtal om Avenyns framtida utseende, efter det gestaltningsprogram som Stadsbyggnadskontoret presenterade med White Arkitekter tidigare i våras.
Med bl.a. Björn Siesjö, Mark Isitt, Johan Lundin och Lena Hasslöf Gustafsson. Läs mer...

Hur fungerar städer?Datum: 2013-05-03

Alexander Ståhle, VD Spacescape och stadsbyggnadsforskare vid KTH, berättar om hur städer fungerar och vad som skapar attraktiva stadsrum.

På vägen granskas några populära föreställningar om staden. Läs mer ...