Artiklar taggade med: staffan carenholm

Lära av andra?Datum: 2015-03-17

Marknaden är stark och uppdragen rullar in. Men vad är det vi tar betalt för? Håller timsäljandets affärsmodell i framtiden?

Staffan Carenholm uppmanar arkitektföretagen att lära av kommunikationsbranschen. Läs mer ...

In i duschen!Datum: 2015-02-12

De flesta arkitektföretag har en hel del att göra när det gäller organisationens affärsdrivande verksamhet.

Staffan Carenholm ordinerar en lång och ihållande dusch affärsutveckling och strategiutveckling. Läs mer ...

Utanför boxenDatum: 2015-01-15

Trots en stark marknad minskar arkitektföretagens lönsamhet. Staffan Carenholm pekar ut branschens affärsmodell som boven i dramat. Läs mer...

Nyårslöftet: ta plats!Datum: 2014-12-17

Det går snabbt att bli omsprungen. Staffan Carenholm uppmanar arkitektföretagen att höja blicken och agera strategiskt.
Läs mer...

Svenskt och dansktDatum: 2014-11-27

Det talas om en dansk våg i arkitektursverige. Trots det tycks branschen ha liknande problem där som här.

Staffan Carenholm vill se enskilda arkitekter och företag som arbetar för starkare roller och bättre positionering. Läs mer ...

Hjälp, vi säljer!Datum: 2014-08-27

Alla företag som producerar varor eller tjänster sysslar med försäljning. Även arkitektkontor. Ändå är det något man sällan pratar om.

Ändrar vi på det har vi mycket att vinna, menar Staffan Carenholm. Läs mer ...

Låt fler få vara med och bygga SverigeDatum: 2014-06-23

Bostadsbyggandet i Sverige domineras av ett litet antal företag som samtidigt agerar finansiärer, byggherrar, projektutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Det är dags att vi låter fler vara med och bygga Sverige.

Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper och Staffan Carenholm, Nätverket Byggande Arkitekter, skriver tillsammans en debattartikel för att stödja det småskaliga byggandet. Läs mer ...

Nu har det hänt!Datum: 2014-06-17

För första gången på 10 år har upphandlingslagstiftningen ändrats till det bättre.

Staffan Carenholm välkomnar nya LOU. Läs mer ...

Tredubblat markpris på tio årDatum: 2014-05-07

På tio år har markpriserna tredubblats i Stockholm. Men det finns andra sätt att sälja sin mark för att få högre kvalitet.

Staffan Carenholm menar att kommuner måste kunna vara mer flexibla när det gäller principer för marktilldelning för bostadsbyggande. Läs mer ...

Äntligen nya LOU-regler?Datum: 2014-03-03

Kommer regeringens nya remiss att kunna ändra LOUs gränser för direktupphandling?

Staffan Carenholm synar nya lagförslaget och hoppas större utrymme för direktupphandling. Läs mer ...

Prata om affärenDatum: 2014-02-17

Få arkitektföretag startas med den uttryckliga ambitionen att tjäna pengar.

Drivkraften ligger i att få möjlighet att arbeta inom sin profession självständigt och under rimlig frihetsgrad. Ibland frestas man säga att arkitekter söker projektmöjligheter när andra företag söker affärsmöjlighete Läs mer ...

Vem behöver en tyst arkitekt?Datum: 2014-01-27

Att många planer på mycket höga hus är orealistiska redan när de presenteras av glatt kommunalråd med modell i näven, vet de flesta arkitekter. Problemet är att nästan ingen säger vad de vet om projektens begränsade möjligheter att bli genomförda.

Man håller tyst och skrockar sedan belåtet när projektet åker i papperskorgen. Läs mer ...

Övertaktiskt bakslagDatum: 2013-12-16

Var tredje anbudslämnare exkluderades på grund av onormalt lågt timpris. Är det början på slutet för den den övertaktiska prissättningen? Läs mer...

DragkampenDatum: 2013-11-25

Bostadsdebatten fokuserar för mycket på hur man bygger snabbt och billigt istället för hur man bygger stad och kvalitet. Men det finns motkrafter...

"Politiken är handlingsförlamad och vågar bara röra vad som står närmast när man öppnar kylskåpsdörren. Där bakom samlas allt som borde tas om hand, men som i stället skyfflas allt längre in, där det kan döljas en tid men så småningom börjar lukta." Läs mer ...

Byggande ArkitekterDatum: 2013-09-11

Skulle arkitekturen bli bättre om arkitekterna själva var byggherrar? Det menar Staffan Carenholm, initiativtagare till Byggande Arkitekter, ett nätverk för de arkitekter som vill bygga i egen regi.

Det senaste decenniet har allt fler arkitektföretag intresserat sig för att genomföra projekt i egen regi. Nätverket Byggande Arkitekter är öppet för och utgör en mötesplats för arkitektföretag med erfarenhet av att genomföra projekt i egen regi samt arkitektföretag med ambition att genomföra sådana projekt. Läs mer ...

Vi kan inte seriebygga stadenDatum: 2013-08-16

Det stora byggbolagen jublar när regeringens tillsatta byggkravsutredning vill sätta stopp för kommunala särkrav vid bostadsbyggande som anses vara ett hinder för industriellt byggande. Men vill vi bo i standardiserade seriebyggda bostäder?

"Verkligheten ropar på allt utom ett mer standardiserat byggande. " menar Staffan Carenholm som associerar till 70-talet när han hör byggbolagen gnälla över att behöva anpassa projekten till nya ritningar och processer. Läs mer ...

Rakt in i kärnanDatum: 2013-06-10

"De arkitektföretag som i framtiden kommer att vara framgångsrika är de som har förmåga att anpassa sin verksamhet. " Staffan Carenholm spanar i en framtid där arkitekterna erbjuder mer innovativa och multidisciplinära tjänster.

Arkitektföretagen har historiskt definierat sig som utförare av uppdrag, en roll som ofta tagits för given. Uppdragen har med senare år gått mot mer komplexa och omfattande uppgifter, som kräver nya egenskaper. Läs mer ...

Vilse i politikenDatum: 2013-05-08

Nyheterna visar att Sverige har de i särklass högsta kostnaderna för bostadsbyggande i Europa. Bostadsministern är bekymrad, ett ord som idag fungerar som ett politisk rökridå. Där tar det stop. Journalistiken kring bostadspolitiken rör bara ytligt vid ett av det

kommande valets stora frågor. Är journalisterna intresserade av att grundligt belysa förhållandena på bostadsmarknaden? Eller har de gått vilse i politiken?
Läs mer ...

En liten strimma ljusDatum: 2013-03-28

Det är ingen hemlighet att den svenska upphandlingskulturen för arkitekttjänster länge sett dyster ut, där nedpressade timpriser väger tyngre än helhet och kvalitet. För ett år sedan frågade sig Staffan Carenholm om vi hade nått botten. Men idag ser han ett litet ljus på LOU-himlen.

"Utredningen konstaterar att svensk offentlig upphandling måste byta spår. Kvalitet ska vara ledstjärnan, upphandlingskompetensen ska stärkas, hänsyn ska om möjligt tas till livscykelkostnader, innovationsupphandlingar ska göras i större utsträckning och dialogen mellan upphandlare och leverantörer måste intensifieras." Läs mer ...

Bra bostäder måste ta tidDatum: 2013-02-27

I dagens bostadspolitik talas det om behovet av snabbare processer i stadsbyggandet och enhetligare regler för att få ett billigare byggande. Men vad är konsekvenserna av det "billiga byggande". Rom byggdes inte över en dag. Rum och stadsplanerade behöver få ta tid, menar Staffan Carenholm

Staffan Carenholm är tidigare förbudsdirektör för Sveriges Arkitekter och arbetar nu som frilansade debattör och konsult. Han skriver varje månad krönikör om aktuella frågor kring arkitektur, företagande och politik. Läs mer ...

Den svarta polonDatum: 2013-02-28

"Arkitekten har blivit ett inköp, likvärdig med andra inköp." säger Staffan Carenholm och menar att det är dags för arkitekterna att sätta ner foten och börja vara med och sätta upp spelreglerna.

I en svart polo satt JMs VD, Johan Skoglund, i Arkitekturgalans samtalssoffa och förklarade vad arkitekten borde bli bättre på, vilket var mycket. I publiken satt 700 arkitekter utan att säga emot och stå upp för sin yrkesroll. Den svarta polon klarar vi oss helst utan. Men när ska arkitekterna börja ta strid för sitt yrke? Läs mer ...

DeveloperDatum: 2013-01-24

Allt fler arkitektkontor börjar bygga i egen regi, med en ambition att lära sig mer om byggprocessen och få se arkitektoniska ambitioner förverkligade, inte förvanskade.

"Att utveckla sin affär handlar nu inte bara om att hitta mer varierande modeller för prissättning."
Staffan Carenholm menar att arkitektföretagen behöver kliva ur sin traditionella form och tänka nytt. Läs mer ...

Särkraven är inte bovenDatum: 2013-01-18

De stora byggbolagen har länge förfäktat uppfattningen att det man kallar kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggandet. Men Staffan Carenholm menar att byggbolagen missar målet. Helt andra orsaker fördyrar bostadsbyggandet. Läs mer...

Det står och vägerDatum: 2013-03-28

Under de senaste åren har det mesta gått fel när det gäller offentlig upphandling av arkitekttjänster. En allt större del av arkitektupphandlingen sker till lägsta pris, trots att beställarnas intresseorganisationer sedan länge haft uppfattningen att kunskapstjänster som arkitekttjänster främst ska värderas efter sitt kvalitativa innehåll.
Har vi nått botten? Läs mer...