Artiklar taggade med: utveckling

En lärande affärsorganisation?Datum: 2016-10-05

Arkitektbranschen går på maxfart. Arkitektföretag tvingas tacka nej till uppdrag ett, historiskt sett, rätt unikt agerande. Medarbetare bränner ut sig och går i väggen. Vad lär vi oss av detta, undrar Staffan Carenholm som efterlyser långsiktigt hållbara affärsmodeller med utvärdering och uppföljning.

Har arkitektbranschen lärt sig något under högkonjunkturen? Staffan Carenholm resonerar kring hur arkitekternas arbetsprocess kan förbättras genom att ta lärdom från och utvärdera genomfört arbete. Läs mer ...

Creative CommonsDatum: 2011-10-24

Bakgrunden till Creative commons (cc) går att spåra till mitten av 70-talet och de första antydningarna till en "free software rörelse". Ett tjugotal år senare, under andra delen av 90-talet, formulerades "open source initiativet "

som ett försök att delvis avmoralisera, avpolitisera och marknadsanpassa copyleftrörelsens ambitioner om fri kunskapsdistribution och ohindrad kunskapsöverföring. Som ett fortsatt led i den utvecklingen och utifrån Läs mer ...