Nordisk ljus på arena Postad av: PLÅT13, Datum: 2013-03-20

Klimatskärmen består av glaspartier och prefabricerade vertikala sandwichelement vars svaga facettering skapar den runda formen.

För Tele2 Arena fick White Arkitekter Plåtpriset.  Här förklarar ansvarige arkitekten Fredrik Källström varför arenan ser ut som den gör. 

"Med det nordiska ljuset som inspiration valde vi en transparent fasad i »fartygsaluminium« så att besökarna kan se ut över staden. Samtidigt tillförs staden liv och rörelse genom att aktiviteterna blir synliga utifrån. Utöver arenans eget ljus tillkommer ljusinstallationer som förstärker dess form och karaktär. "

Vad gör fasaden för byggnaden?

Fasaden kan upplevas på långt håll men också väldigt nära, och därför var det viktigt att detaljeringen utgick från helheten. Fasaden ger byggnadskroppen en tydlig och sammanhållen form som samspelar med Globen och möjliggör både för in- och utblickar. Samtidigt skapar fasaden ljusa och öppna foajéer, vilket passar väl in i den övergripande visionen att skapa en arena där ljus och materialitet anknyter till platsen och det skandinaviska.

Vilka material används?

Det inre skalet som också är klimatgränsen består av glaspartier vid publika delar, och en tät paroc-fasad för de ovanliggande teknikplanen. Vi valde att utforma kassetterna, som är av 3mm aluminium i en z-form, för att på så vis dölja infästningen men också för att ge det yttre skalet en plasticitet och dynamik. Fasaden sitter på ett bärverk av primär- och sekundärstål.  Ovanpå detta ligger infästa diagonalstag, och i dessa sitter kassetterna infästa.

Vilka omständigheter ledde till att fasaden ser ut som den gör?

Utan datorns hjälp att parametrisera hade projektet inte varit möjligt att genomföra. I ett stort antal olika prototyper och mockups har vi kunnat styra det slutgiltiga utseendet, men även produktionsfrågor som montage och arbetsmiljö. Finjusteringar som perforeringsgrad och materialitet, och ända ner till nattlig ljussättning kunde provas. Utgångspunkten i det tillsynes enkla men med ett intrikat spel mellan riktningar, liv och skillnader är något som varit viktigt för gestaltningen.

Med det nordiska ljuset som inspiration har White valt perforerad fartygsaluminium så att arenabesökarna kan se ut över staden.

Detaljritning över fasadinfästning. Ladda ner detaljen här

Tele2 Arena rymmer 30 000 sittplatserna fördelade på två etage, med en symmetrisk nedre etage och en övre asymmetrisk. Ett skjutbart tak kan ge arenan en behaglig inomhustemperatur även under vinterhalvåret.

Klimatskärmen består av glaspartier och prefabricerade vertikala sandwichelement som med en svag facettering skapar den runda formen. Sandwichkonstruktionen bygger på samverkan mellan elementets två metallytskikt och stenullskärna, vilket ger optimala hållfasthetsegenskaper. För att få gedigen akustik är den inre arenarumsväggen uppbyggd med perforerade element i silvermetallic. Till den perforerade aluminiumväggen användes ett infästningssystem med dolda fästdon.

 

 

 

 

------------------------------------------------

Samtliga bilder: White Arkitekter

Se filmen från Fredrik Källströms föreläsning på Plåt13 nedan:

 

Se Fredrik Källström, White, om Tele2 Arena och dess dubbla metallfasader på vimeo