Vem ska bort? Postad av: Archileaks, Datum: 2013-07-03

Vem ska bort? Arkitekter utan gränser är i Almedalen för att ifrågasätta vilka vi bygger våra städer för.   Är målet en befolkning lika konform som de bostadskvarter som sett dagens ljus den senaste tiden? Och isåfall, vart skall alla de som inte passar in ta vägen?

Vår stora programpunkt, ett seminarie tillsammans med Sveriges Arkitekter med rubriken “Vem ska bort? Ett spel om rätten till staden”, gick av stapeln igår.

Spelet är inspirerat av lattjolajbanlådan från barnprogrammet “Fem myror är fler än fyra elefanter” Under en timme fick en pressad panel välja vilken grupp som måste bort i fem olika scenarion som behandlade situationer i staden där olika gruppers behov kommer i konflikt med varandra och någon riskerar slås ut.

I panelen:

Pernilla Hagbert, doktorand Homes for Tomorrow Chalmers/ formas

Ulf Kamne ordförande fastighetsnämnden ( MP ) Göteborg stad

Josefin Wangel, Forskare , Centre for Sustainable Communication.

Moderator:

Anna Erlandsson - Arkitekter utan gränser

 

Första temat behandlade exploateringen av gamla industriområden. Vi har sett exempel som Kvillebäcken i Gbg och Lugnets industriområde som blev Hammarby Sjöstad i Stockholm. Områden med en brokig skara hyresgäster, småindustrier, lokaler och butiker där det pågår en sjudande verksamhet som ersätts av energioptimerade bostadsrätter för en välbeställd medelklass.

Nästa ämne var de förtätningar av grönområden som många städer planerar för att kunna härbärgera alla nya stadsinvånare. Är det rätt prioritering att offra möjligheten till rekreation och biologisk mångfald i staden för nya invånare och tillväxt?

Vidare diskuterades uppgraderingen av miljonprogrammen. Är det som pågår en välbehövlig renovering för att få upp lägenheterna i dagens standard eller är det en lyxrenovering som syftar till att byta ut de som bor där till mer välbeställda hyresgäster?

Nästa punkt berörde infrastruktursatsningar. Med nya vägar skapas en rörlighet i regionen som främjar tillväxt och livskvalitet. Men de köpcentrum och arbetsområden som tenderar att växa upp längs dessa leder motverkar det hållbara samhälle vi alla är överens om måste till.

Sista spelplanen vände på förutsättningarna och ställde frågan - vad skall till? Hur kan man vända trenden i avfolkningskommuner? Är den enda räddningen besöksindustrin, eller går det att locka till sig den kreativa klassen?

Stora tunga problem i en lättsam inramning gav många intressanta inlägg. Är den stora staden verkligen den mest energisnåla? Hur tätt är tätt?

Stor stad kontra små städer, vilken är mest hållbar? Infrastruktur är bra, men om vi vill främja att fler åker kollektivt är det då det stora motorvägarna som är lösningen, eller kommer det bara att öka bilberoendet? Alla vill vi ha möjlighet att handla lokalt och närproducerat men hur mycket är vi beredda att betala?

Vill du veta vem eller vad de tre spelarna tyckte “skulle bort” kan ni se hela seminariumet på här på Archileaks Där kommer också Sveriges Arkitekters andra seminarier att publiceras.