Wild cards i Vallastaden Postad av: Archileaks, Datum: 2013-02-21

Allt fler beställare ser på wild cards som en bra lösning för att få in nya idéer och perspektiv på arkitektur. Nu senast i Vallastaden, platsen för nästa bo- & samhällsexpo LinköpingsBo2016, som gick ut på marktilldelning i fredags.

Tidigare i vinter skrev Archileaks om förutsättningarna för ett svenskt wild card system och hur det skulle kunna fungera som ett verktyg för att lyfta fram små och oetablerade kontor på en snedvriden marknad. Då hade vi tävlingen om tillbyggnaden för Liljevalchs konsthall som exempel, där ett utav fyra kontor som går vidare i prekvalificeringen vara ett "wild card".

I Vallastadens marktilldelningsprogram efterlyses mångfald och variationsrikedom. För att få de mindre etablerade kontoren att kunna medverka i Vallastaden har mässarrangören LinköpingsExpo lanserat ett wild card-system,  där byggherrarna som använder sig av ett mindre etablerat arkitektkontor premieras. Byggherrar som väljer att samarbeta med ett arkitektkontor som uppfyller samtliga wild card-kriterier, får konkurrensfördelar i sitt marktilldelningsanbud.

Till skillnad från Liljevalchs-tävlingens ganska otydliga wild card-definition där kontoren "inte tillhör de mest etablerade och frekvent förekommande i tävlingssammanhang.”, så har Vallastadens tydliga kriterier som liknar de norska och danska wild card-systemen, där wild card-kontoren bedöms på  bl.a. inkomst och företagsålder:

•    Företagets omsättning får ej överstiga 5 miljoner kr/år (genomsnitt under de senaste 3 åren)
•    Företaget måste vara momsregistrerat.
•    Företagets ålder får högst vara 6 år (registreringsdatum)
•    Minst en av företagets partner har arkitektexamen. Från svensk akademisk utbildning gäller magister- eller kandidatexamen från Arkitekturprogrammet vid: Chalmers tekniska högskola CTH, Lunds tekniska högskola LTH, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, samt Umeå Universitet. Utöver det är internationell examen som uppfyller EU-direktiv om arkitektexamen godkänd.
•    Ovan nämnda arkitektexamen är högst 10 år gammal.

Perspektiv från HG7 av Andreas Martin-Löf Arkitekter för Oscar Properties

Nyligen lanserade Oscar Properties projektet HG7 i Hammarby sjöstad, där 6 relativt oetablerade arkitektkontor har anlitats för att utforma var sitt flerbostadshus. Projektet har fått stor uppmärksamhet, då samtliga arkitektkontor med branschmått ses som unga. I en intervju från podcasten Summit berättar byggherren Oscar Engelbert att hans vision var att inte använda sig någon välkänd arkitekt utan att arbeta med unga arkitektkontor som skulle ha friheten att skapa någonting nytt och inte känna sig bundna till normen för svenskt byggande. 

 

 

 

Andreas Martin-Löf driver ett av kontoren som anlitats i HG7 och ser positivt på nya sätt att lyfta fram nya kontor:

- Det är viktigt att det finns fastighetsägare och beställare som har modet att våga anställa mindre etablerade kontor. Beställare som är engagerade och intresserade av värdet av nyskapande arkitektur.

----------------------------------------------------

Vi hjälper kommande byggherrar i Vallastaden och LinköpingsBo2016 att komma i kontakt med oetablerade arkitektkontor. Fyll på Archileaks lista på kontor som uppfyller Wild Card-kriterierna.