Aktivitetspark

Aktivitetspark

En aktivitetspark är en anlagd utemiljö som erbjuder olika former av aktiviteter, tex. träning, lek och sport.

Det finns ett antal relativt nybyggda exempel i Sverige, varav flera har anlagts som ett led i att rusta upp utemiljöer i miljonprogrammet.

Göteborg

Angereds stadspark, Angered (2013). En aktivitetspark med anknytning till Angereds teater- och idrottskultur. Här finns lekplats med cirkustema, utegym, vattenlek, etc. Den ligger i anslutning till en ny arena och simhall. Tidigare var området ett gränsområde till skogen, med nedgångna ytor.

Genomfört av Park- och naturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen, Utveckling Nordost och Tema Landskapsarkitekter till en kostnad av c:a 25 miljoner kr.

I arbetet använde man sig bland annat av samråd med boende.

Illustrationsplan över Angereds stadspark med dess funktioner.

Källor: Göteborgs stad; Tidningen Nordost; Utveckling nordost; Temagruppen

Positivparken, Västra Frölunda (2012). En aktivitetspark med stationer för olika åldrar, från små barn till pensionärer. Här finns boule, idrottsplatser, utegym, lekplatser, parkour, mm. Platsen bestod tidigare av mestadels oanvända gräsmattor. Den omges av skola, kulturhus, ungdomshus, sport- och friluftsområden och bostäder.

Genomfört av Park- och naturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen och Poseidon till en kostnad av c:a 13 miljoner kr.

I arbetet använde man sig bland annat av samråd med boende samt input från studenter från Högskolan för design och konsthantverk (HDK).

Illustrationsplan över Positivparken med dess funktioner.

Källor: Göteborgs stad; Tidningen Väster; Poseidon


Linköping

Linköpings kommun definierar aktivitetspark som en plats för "spontanidrott och aktiviteter med inriktning på främst äldre barn och ungdomar, men även vuxna och seniorer." (Källa: Linköpings kommun via e-post).

Garnisonens/ Södra ekkällans aktivitetspark (2014-). En aktivitetspark för barn, ungdomar och vuxna med bland annat idrottsytor, gungor, klätternät, parkour, avkopplingsplatser och en öppen flexibel yta.

Genomfört av Linköpings kommun och EQC Group till en kostnad av c:a 5,5 miljoner kr.

Parken är baserad på önskemål från skolungdomar.

Ritning över parken.

Källor: Linköpings kommun

Lambohovs aktivitetspark (2014-). En aktivitetspark för framförallt ungdomar, men även barn och vuxna. Här finns skatemur, en mindre multiarena, gungor, klättertorn och -kuber, hängytor, grillplatser, med mera. Parken ligger i anslutning till en låg- och mellanstadieskola.

Genomfört av Linköpings kommun och Träd & landskap till en kostnad av c:a 5 miljoner kr.

Källor: Linköpings kommun via e-post; Linköpings kommun

I Linköping finns även aktivitetsparker i stadsdelarna Berga (med fokus på spontanidrott), Johannelund (tema gym och friidrott), Ryd (spontanidrott) och Skäggetorp (leksport). Se länkar


Jönköping

Friaredalen (2013-). En aktivitetspark med skate, parkour, idrott med mera. Parken har bland annat aktivitetsaktiverad belysning.

Kostnaden för ombyggnaderna är c:a 3 miljoner kr (exklusive VA-kostnader).

Arbetet är baserat på medborgar-önskemål.

Illustrationsplan över parken finns på

Källa: Jönköpings kommun via epost; Jönköpings kommun