Allmännytta

Hyresbostäder som ägs av kommunernas bostadsbolag. Allmännyttan kom till för att möta bostadsbristen som uppkom efter 2:a världskriget och för att höja boendestandarden. Bostäderna ska vara av olika storlekar och sorter så att alla typer hushåll kan bo där.

Hämtat ur #Bopinion Begreppsguide


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Allmännytta"