Area och volym för husbyggnader beräknas i Sverige enligt mätregler som fastställdes av Svensk Standard SS 021054:2009. Den för närvarande gällande standarden fastställdes 2009-08-13 och är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkningar för alla slags husbyggnader, såväl nyproduktion och befintliga. Även vid planering, hyressättning, taxering, värdering eller förvaltning skall standarden tillämpas. Myndighet kan dock föreskriva särskilda regler som alltid skall beaktas.

I Standarden används termen “area” som benämning av en ytas storlek, anledningen är att förväxling med tidigare använda termer som “bostadsyta” eller “lägenhetsyta” skulle undvikas, eftersom dessa byggde på andra mättekniska förutsättningar.

I denna artikel ges enbart en översikt över de viktigaste mätreglerna med några exempel gällande bostadshus. För exakt uppmätning av exempelvis bostadsutrymmen med snedtak (utbyggd vind), av industrilokaler eller hur mätvärden avrundas bör hela standarden rekvireras.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "area"