Arkivolt

enter image description here En arkivolt är en valvbåge i ursprungligen klassisk arkitektur men associeras idag främst med medeltidens perspektivportaler.

I den klassiska arkitekturen kan en arkivolt betraktas som en krökt arkitrav.

I den romanska arkitekturens perspektivportaler lades flera arkivolter intill varandra och var och en av dessa dekorerades med rundstavar.

I den gotiska arkitekturen portaler var arkivolterna rikt dekororerade med skulpturer.

Källa bild


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Arkivolt"