Armering

Armering läggs in i ett material för att öka hållfastheten, främst draghållfastheten.

Armering i betong
Betong har låg draghållfasthet och spricker lätt vid dragpåkänningar. För att öka draghållfastheten, och på så sätt bland annat minska sprickbildningen, armeras i regel därför betong.

Armeringsstål för betong finns i olika hållfasthetsklasser och diametrar. Vanligast är att man använder så kallade kamstänger som har utstickande räfflor längs med stången som hjälper till att öka vidhäftningsförmågan mellan stången och betongen.

Armeringsstål är känsligt för kemiska angrepp och rostar lätt. Det är därför av stor vikt att armeringen inte ligger för nära betongytan, att armeringen ligger innanför det så kallade minsta täckande betongskiktet. Annars finns risk för att armeringen rostar och därmed expanderar på grund av exempelvis saltangrepp och spränger sönder betongen. Tjockleken på minsta täckande betongskikt varierar beroende på konstruktionens avsedda livslängd samt den miljö konstruktionen är placerad i.

Foto: Störfix Montering av armeringsstänger i gjutform.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Armering"