enter image description here

Atriumet var under antiken det centrala rummet i romarnas bostadshus, domus. Det var omgivet av mindre rum, hade en taköppning i mitten (compluvium) och under detta en nedsänkt bassäng (impluvium). En spansk variant av atrium kallas patio. Ett atrium kan även föregå ingången till en kyrka och utgör då en förgård.

bild: flickr commons


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Atrium"