Autoklaverad

Högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (t.ex. kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (t.ex. sand) porbildande medel (t.ex. aluminiumpulver) och vatten. Även kallad lättballastbetong och gasbetong.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Autoklaverad"