En balk är ett horisontellt strukturellt element som kan bära laster främst genom motstånd mot böjning.

Balkar karaktäriseras genom deras tvärsnittsprofil, längd samt material.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Balk"