enter image description here En balkong är en utbyggnad med skyddsräcke på en byggnads vägg belägen på större eller mindre höjd över mark eller golv. Den är vanligen tillgänglig genom en balkongdörr, vilket är ett till dörr förlängt fönster.

En balkong är en stomkomplement vilket menas att den kompletterar stommen men överför inga belastningar, hjälper inte till att bära någon del av byggnaden och kan avlägsnas utan att påverka byggnadens stabilitet.

Typer av balkonger:

  • Kungsbalkong kallas en balkong på översta våningen som sträcker sig över flera rum, ofta hela lägenheten.
  • Kronbalkong är en rundad balkong belägen mellan två burspråk, med en dörr i ena eller vardera burspråket.
  • Fransk balkong är oftast endast ett räcke ett stycke ut från byggnadens yttervägg utanför en balkongdörr som öppnas inåt lägenheten.

_


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Källa: Artikeln är delvis baserad på Wikipedia

Bildkälla: wikimedia commons


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Balkong"