Baluster

En baluster är ett upprätt, vanligen rundat eller vasformat vertikalt stöd för överliggaren i en balustrad. Också andra upprätta stöd, exempelvis möbelben, med liknande form.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Baluster"