Besiktning

Besiktning

En undersökning som utförs vid entreprenadavtal för att konstatera om objektet (i detta fall huset) uppfyller ställda krav. Besiktningen bekostas oftast av beställaren. När, var och hur en besiktning ska utföras finns reglerat i AB92


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Besiktning"