Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att boende i en hyresrätt i regel har rätt till förlängning av sitt avtal om värden säger upp det och begär att hyresgästen ska flytta.

Skulle hyresvärden och -gästen vara oense avgörs tvisten av Hyresnämnden. Hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten under rättsprocessen.

Besittningsskyddet gäller också då en lägenhet hyrs ut i andra hand i mer än två år i följd. Dock saknar man helt besittningsskydd om man hyr av en privatperson.

Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Besittningsskydd/Besittningsskydd---Bostad/>