Böhmisk kupol

Böhmisk kupol, flat kupol, som geometriskt kan beskrivas som ett segment av en halvsfär, vars tänkta bascirkel skjuter ut utanför det kupoltäckta rummets hörn. Genomskärningen mellan rummets väggar och denna halvsfär ger upphov till segmentbågar med ganska låg båghöjd.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Böhmisk kupol"