Bostadsbrist

Uttrycks ofta som en obalans mellan utbud och efterfrågan för hela eller delar av beståndet. Diskuteras även utifrån behovsperspektiv dvs. att grupper med behov inte kan efterfråga en bostad. Orsakerna kan exv. vara på grund av otillgänglighet eller priset.

(#Bopinion Begreppsguide)

Det kan konstateras att bostadsbristen idag är allvarlig och frågan diskuteras flitigt. I Archileaks arkiv finns flera sådana samtal inspelade. Hur ska bostadskrisen lösas?

ArkDes TALKS om bostadsbristen, juni 2014

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet, Almedalen 2014: Del 1 och Del 2

Vi har såklart också skrivit om saken. Läs t.ex Ola Nylanders historiska genomgång av Sveriges bostadsbyggande och de lärdomar vi idag kan dra av det, Örjan Wikforss "Bostadskatastrofens bortglömda orsak" eller Vanda Kehrs "Byggherrar, bostadsbristens enda röst".


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Bostadsbrist"