Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler (BBR) är en av de styrande lagkraven för byggande i Sverige.

BBR är en samling av allmänna råd och bindande regler som gäller för svenska byggnader. BBR innehåller till exempel krav på säkerhet, energihushållning och tillgänglighetsanpassning.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Boverkets byggregler (BBR)"