Brokista

En brokista, stenkista eller sänkkista är en timmer- eller metallkonstruktion, som fyllts med sten och sänkts ned i vatten. På sjöbotten fungerar den som fundament och fast punkt vid konstruktioner i vattnet, som till exempel broar, bryggor, sjömärken eller ankringspunkter.
Stockarna sammansättes vanligtvis med laxknut utan hakar. Traditionellt timrades sänkkistorna på isen, fylldes sedan med sten, isen kunde hackas sönder, och kistan sänktes därigenom till botten.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Brokista"