Byggemenskap

”En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad”

Så definierar Svenska Föreningen för Byggemenskaper begreppet byggemenskap.

Från början kommer inspirationen från Tyskland. I vissa städer är s.k. ”Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” ett mycket vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. På senare år har intresset ökat även i Sverige.

Anledningarna till att starta en byggemenskap kan vara många och skilja sig åt projekten emellan. Det kan grunda sig i en önskan om en alternativ boendeform med större gemenskap, att vilja öka kontrollen över byggandet för att åstadkomma en mer personlig utformning eller att eftersträva ett mer ekologiskt hållbart tänk - både i uppförande och förvaltning av byggnaden och i sättet att bo och leva.

Till fördelarna för samhället hör ökad mångfald och större variation i stadsbilden. Erfarenheter från Tyskland visar att byggemenskaper ofta håller hög kvalitet, är arkitektoniskt intressanta och innebär ett engagemang i det egna boendet.

Samtidigt kan byggemenskapernas många och stundtals motsträviga viljor försvåra processen och projekten dra ut på tiden. Det kan krävas stora och långsiktiga investeringar – både i pengar och tålamod – innan satsningen ger utdelning och belöningen kommer.

Svenska Föreningen för Byggemenskaper tipsar på sin hemsida om fortsatt läsning för den intresserade:

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap, Sara Svensson

Ockupantkollektiv och Baugruppes - och tiden däremellan, Vanja Larberg

Byggemenskaper - ett bidrag till hållbart stadsbyggande även i Sverige, Anders Svensson

"Baugemeinschaft" - Ett Hållbart byggande även i Sverige?, Anders Svensson

Tid för byggemenskaper, Erik Berg

Göteborg kan ta täten med nytt bostadsgrepp, GP Debatt 22/11 2012