Byggherre

Den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. Det är byggherren som ansöker om bygglov och ansvarar för att gällande lagstiftning följs.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Byggherre"