Byggrätt

Byggrätt är rättighet att på en fastighet uppföra byggnad eller göra tillbyggnad. I detaljplanen uttrycks byggrätten som den maximala byggnadsvolym som är tillåten för en viss fastighet.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Byggrätt"