Byggskivor

Vanliga byggskivor

Plywood - skiva sammansatt av udda antal fanerskikt
Lamellträskiva - skiva av trästavar med ytfaner av al eller furu
Limfog - massiv stavlimmad skiva
HDF, High density fiberboard eller masonite - Hård träfiberskiva
MDF, Medium density fiberboard - Mellanhård träfiberskiva
Fanerad MDF - MDF-skiva klädd med ytfaner
Böjbar MDF - MDF-skiva med längs eller tvärgående spår
LDF Low density fiberboard - porös träfiberskiva
OSB 3/OSB Z, Oriented strand board - skiva av stora spån i tre skikt
Spånskiva - skiva av främst spån och bindemedel
Gipsskiva - skiva av gips klädd med kartong
Mineritskiva - cementbunden byggskiva


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Byggskivor"